Szabadtéri színpad

• A kedvezményezett neve: Óvári Gazdászok Szövetsége Egyesület

• A projekt címe: Várkert szabadtéri színpad

• A szerződött támogatás összege: 50 000 000

• A támogatás mértéke (%-ban): 100%

• A projekt tartalmának bemutatása:

A fejlesztés eredményeként elsősorban szabadtéri színpad és az ezt kiszolgáló öltözők, mellékhelyiségek és raktár kerül kialakításra. A helyi lakosság számára a kulturális rendezvények a kikapcsolódást jelentik, fontos életminőségjavító szerepük van a város életében.

Kiemelt rendezvényhelyszínként kell kezelni a magyaróvári Várkertet, mivel fekvését és környezetét tekintve is kellemes rendezvényhelyszín. A kulturális fesztiválok, rendezvények önmagukban is jelenthetnek közösségfejlesztő és turisztikai vonzerőt.

A városban nagy múltra tekintenek vissza a fúvószenekarok, erős a kóruskultúra, továbbá a népzene és a néptánc művelés is kiemelkedő.

Célcsoport a gyermek, ifjúság, nyugdíjasok, szakmai szervezetek, városrészekhez kapcsolódó helyi nonprofit szervezetek tagjai, tágabb értelemben a város lakossága és az ide látogatók.

Funkcióként jelenik meg a fenntartható város imázsának és koncepciójának erősítése. A környezeti fenntarthatóság mellett lényeges szempont a társadalmi fenntarthatóság, valamint a fiatalokat, mint a város jövőbeli aktív generációit célzó tevékenységek, szabadtéri programok.

 

• A projekt fizikai befejezésének dátuma: 2021.05.30.

• A projekt azonosító száma: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00117

• A projekt fizikai megvalósításának helyszíne: 9200, Mosonmagyaróvár, Vár tér 2.

• A várkert szabadtéri színpad látványterve:

 

 

•Kivitelezés során készült fényképek:
 

 

 

 

 

 

 

 

Az elkészült várszínpad:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Takács János grafikus munkái

2016

 

2015

 

2014

 

2013

 

Megjelent publikációk és cikkek

Milyen növények és állatok élnek a kertünkben?

 

Állatfajok

Vadon élő állatok

Rovarok és csigák

Madarak

Kétéltűek, hüllők és emlősök

Háziállatok

Mezőgazdaságunk hagyománya a szarvasmarha, juh, kecske, ló, sertés, baromfi (tyúk, pulyka, lúd, kacsa, gyöngytyúk) és házinyúl tartása, tenyésztése. A felsorolt fajokon belül számos eltérő tulajdonságokkal, megkülönböztető bélyegekkel rendelkező fajtát különíthetünk el. A fajtákat általában az ember tenyésztői munkája alakította ki. Ezek az adott fajon belül olyan csoportok, amelyeket alaki, színbeli, esetleg szervműködésbeli tulajdonságok, fajtabélyegek határolnak el a faj többi egyedétől, illetve fajtáitól.

 

Szarvasmarha

Juh

Kecske

Sertés

Baromfi