Évfordulónaptár 2018

280 éve született

Albert Kázmér herceg (Moritzburg, 1738 - Bécs, 1822)
a Magyaróvári Gazdasági Felsőbb Magántanintézet alapítója, a magyaróvári uradalom tulajdonosa, Magyarország egykori helytartója


230 éve született

Kövecsesi Dancs István (Tótgyörk, 1788 - Szarvas, 1868)
óvári gazdász, szakíró, gazdatiszt és jegyző


205 éve született

Gömöry János (Csetnek, 1813 - Serke, 1908)
óvári gazdász és földbirtokos, Szász-Coburg-Gothai Fülöp herceg uradalmainak központi igazgatója


180 éve született

Sédeni Ambrózy Béla báró (Gyarmata, 1838 - Temesvár, 1911)
óvári gazdász, méhész, földbirtokos, szakíró, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület egyik alapítója, elnöke, „a legnagyobb magyar méhész”

Szentkatolnai Cseh Ervin (Valpó, 1838 - Erdőd, 1918)
óvári gazdász, földbirtokos, horvát–szlavón–dalmát miniszter és szerémi főispán

Gromon Dezső báró (Vajszka, 1838 - Budapest, 1912)
óvári gazdász, országgyűlési képviselő, honvédelmi államtitkár, a Főrendiház jegyzője, főispán

Hitschmann Hugó Hippolyt (Kanitz, 1838 - Bécs, 1904)
óvári gazdász, tanársegéd, szakújságíró és kiadótulajdonos, a modern osztrák mezőgazdasági szaksajtó megteremtője

Pánkowski Kazimierz (Łąka, 1838 - Mokrzany, 1901)
óvári gazdász, állattenyésztési szaktekintély, a dublany-i (Galícia) tanintézet tanára és igazgatója

Pjetsch József (Kromau, 1838 - Magyaróvár, 1917)
óvári gazdász, tisztviselő, több mint 50 éven át az Alma Mater titkára

Tausche, Anton (Teplice, 1838 - Teplice, 1898)
óvári gazdász, cseh politikus, jószágkormányzó (Tábor), az uradalmi tanács tagja

Tuba Lajos (Baracska, 1838 - ?, ?)
vegyész, szakíró, tanársegéd (Magyaróvár), majd gazdasági intézeti tanár (Kolozs-Monostor)


155 éve született

Bosnyák Géza (Somogytúr, 1863 - 1935, Misefa)
óvári gazdász, földbirtokos, politikus, főispán, országgyűlési képviselő, felsőházi tag

Malatinszky Ferenc (Tapolca, 1863 – 1935 után, ?)
óvári gazdász, földbirtokos, politikus, magyar királyi gazdasági főtanácsos, felsőházi tag, az Alsódunántúli Mezőgazdasági Kamara alelnöke

Schmidt Oszkár Róbert (Győr, 1863 - ?, ?)
óvári gazdász, a kassai és a budapesti Magyar Királyi Állami Vetőmagvizsgáló Állomás asszisztense

Szentmihályi Dezső (Budapest, 1863 - ?, ?)
óvári gazdász, földbirtokos, politikus, a Zalamegyei Gazdasági Egylet elnöke, a Zalavármegyei Szarvasmarhatenyésztők Egyesületének alelnöke

Vastagh János (Tapolca, 1863 - Tapolca, 1910)
óvári gazdász, szakíró, a Badacsonyvidéki Bortermelők Szövetkezete és a Tapolcai Vízlecsapoló Társulat alapítója


130 éve hunyt el

Bartók Béla, id. (Újvár, 1855 - Nagyszentmiklós, 1888)
mezőgazdász, gazdasági iskola igazgató (Nagyszentmiklós), szakíró, Bartók Béla zeneszerző apja

Villási Pál (Léva, 1820 - Budapest, 1888)
mezőgazdász, kertész, szakíró, gazdasági intézeti tanár (Keszthely, Magyaróvár)

Wágner László (Budapest, 1841 - Gossensass, 1888)
mezőgazdász, szakíró, műegyetemi tanár (Bp.), kiállításszervező, Országos Magyar Gazdasági Egyesület igazgatósági tagja


130 éve született

Hagyó-Kovács Gyula (Sajóvárkony, 1888 - Pannonhalma, 1960)
mezőgazdász, bencés szerzetes, jószágkormányzó, a rend vagyonkezelője, felsőházi tag

Khuen-Héderváry Károly, gr. (Zágráb, 1888 - Budapest, 1960)
mezőgazdász, nagybirtokos, gazdaságpolitikus, felsőházi tag, az Országos Mezőgazdasági Kamara elnöke

Konkoly-Thege Sándor (Szántó, 1888 - Budapest, 1969)
mezőgazdász, állattenyésztő, az Országos Magyar Gazdasági Egyesület főtitkára

Obermayer Ernő (Nagyszőllős, 1888 - Szeged, 1969)
vegyészmérnök, az MTA levelező tagja, a Növénytermesztési és Növénynemesítési Kísérleti Állomás igazgatója (Szeged)

Vladár Endre (Bia, 1888 - Keszthely, 1967)
gépészmérnök, gazdasági akadémiai tanár, a Gépkísérleti Állomás vezetője


105 éve hunyt el

Berger Károly Lajos (Edelény, 1869 - Magyaróvár, 1913)
mezőgazdász, szakíró, gazdasági akadémiai tanár (Magyaróvár)

Friesenhof Gergely báró (Szentpétervár, 1840 - Ószéplak, 1913)
mezőgazdász, meteorológus, Európa első agrármeteorológiai intézetének alapítója

Hensch Árpád (Késmárk, 1847 - Budapest, 1913)
mezőgazdász, gazdasági akadémiai tanár és igazgató (Magyaróvár), a hazai agrárüzemtan úttörője

Pohl, Johann (Römerstadt, 1842 - Bécs, 1913)
mezőgazdász, a bécsi agrárfőiskola tanára, az osztrák mezőgazdasági üzemtan úttörője

Schadl János (Győr, 1845 - Keszthely, 1913)
mezőgazdász, építész, tanársegéd (Magyaróvár), gazdasági tanintézeti tanár (Kassa, Keszthely)


105 éve született

Egresy György (1913, ? - 2003, Mosonmagyaróvár?)
jogász, egyetemi gazdaság telepvezetője (Magyaróvár)

Izinger Pál (Tápiószentmárton, 1913 - Székesfehérvár, 2007)
mezőgazdász, Állami Gazdaságok Főigazgatóságának vezetője, IKR elnök

Mikes József (Pécs, 1913 - Budapest, 1977)
mezőgazdász, mikológus, iskolaigazgató, oktatásszervező


80 éve hunyt el

Baross László (Felsőzsember, 1865 - Bánkútpuszta, 1938)
mezőgazdász, növénynemesítő, József főherceg bánkúti birtokának jószágkormányzója

Mayer Ernő (Mainz, 1854 - Magyaróvár, 1938)
mezőgazdász, jószágkormányzó (Magyaróvár), udvari tanácsos

Náray Andor Jenő (Rimaszombat, 1883 - Debrecen, 1938)
mezőgazdász, állatorvos, tanársegéd (Magyaróvár), gazdasági akadémiai tanár (Keszthely), igazgató (Debrecen)

Pesthy Béla (Uzd, 1879 - Keszthely, 1938)
mezőgazdász, gazdasági tanácsos, az Állatorvosi Főiskola előadója, gazdasági akadémiai igazgató (Keszthely)

Székács Elemér (Pest, 1870 - Budapest, 1938)
mezőgazdász, jószágkormányzó, növénynemesítő, az Országos Magyar Gazdasági Egyesület alelnöke

Sztankovics János (Sajókaza, 1869 - Budapest, 1938)
mezőgazdász, állatorvos, ösztöndíjas segéd (Magyaróvár), gazdasági akadémiai tanár, igazgató (Keszthely)

Winkler János (Moson, 1877 - Budapest, 1938)
mezőgazdász, Baromfitenyésztők Országos Egyesületének ügyvezető igazgatója, Baromfitenyésztők Lapja alapítója, szerkesztője


80 éve született

Iváncsics János (Petőháza, 1938 - Törökbálint, 2002)
mezőgazdász, egyetemi tanár, intézetigazgató, dékán, rektor

Karaivanov József (Gyulafirátót, 1938 - Mosonmagyaróvár, 1998)
kertészmérnök, Lajta-Hanság Állami Tangazdaság főkertésze, tanszéki mérnök, meghívott előadó


55 éve hunyt el

Pálffy-Daun József (Stübing, 1892 - Assunción, 1963)
jogász, mezőgazdász, országgyűlési képviselő, bicskei birtokát mintagazdasággá fejlesztette

Radvánszky Albert, br. (Pusztavarsány, 1880 - Budapest, 1963)
mezőgazdász, nagybirtokos, a felsőház alelnöke, koronaőr


30 éve hunyt el

Beke Ferenc (Bábolnapuszta, 1914 - Szombathely, 1988)
mezőgazdász, növénynemesítő, Növénynemesítő Intézet munkatársa (Magyaróvár), igazgató (Táplánszentkereszt)

Béll Béla (Uraj, 1908 - Budapest, 1988)
meteorológus, az MTA tagja, az agrometeorológia előadója (Magyaróvár)

Csíki László (Magyarköblös, 1897 - Keszthely, 1988)
mezőgazdász, tanársegéd (Magyaróvár), tanszékvezető egyetemi tanár (Keszthely)

Kovács László (Russ, 1917 - Mosonmagyaróvár, 1988)
mezőgazdász, egyetemi tanár, Mezőgazdasági Akadémia igazgatója, Agrártudományi Főiskola rektora (Magyaróvár)

Kovátsits László (Eszterháza, 1908 - Mosonmagyaróvár, 1988)
mezőgazdász, Országos Növénynemesítő Intézet, Országos Növénytermelési Kísérlet Állomás munkatársa, silózás hazai úttörője

Nyiredy István (Magyaróvár, 1904 - Budapest, 1988)
állatorvos, gazdasági akadémia tanár, Tejgazdasági Kísérlet Állomás vezetője (Magyaróvár), Országos Állategészségügyi Intézet osztályvezetője (Bp.)

Tóth Zoltán (Szombathely, 1931 - Mosonmagyaróvár, 1988)
mezőgazdász, egyetemi tanár, rektorhelyettes


15 éve hunyt el

Bauer Ferenc (Elek, 1919 - Kecskemét?, 2003)
mezőgazdász, növénynemesítő, főiskolai tanár, Zöldségtermesztési Kutatóintézet Növénytermesztési Osztályának alapító vezetője (Kecskemét)

Lelley János (Nyitra, 1909 - Szeged, 2003)
óvári gazdász, növénynemesítő, akadémiai doktor, Országos Növénynemesítő Intézet kutatója (Magyaróvár), Vetőmagnemesítő és Értékesítő Rt. kompolti Növénynemesítő Telepe, ill. a Kompolti Kísérleti Gazdaság tudományos munkatársa, igazgatója, a Dél-alföldi Mezőgazdasági Kísérleti Intézet kiszombori Növénynemesítő Telepének tudományos munkatársa, a magyar búzanemesítési kutatások irányítója


25 éve hunyt el

Bárdossy Antal (Selmecbánya, 1907 - Budapest, 1993)
mezőgazdász, a Kísérleti Gazdaság főagronómusa, az Észak-Dunántúli Mezőgazdasági Kísérleti Intézet osztályvezetője

Grábner Erna (Magyaróvár, 1917 - Mosonmagyaróvár?, 1993)
mezőgazdász, növénynemesítő, a Növénytermesztéstani Tanszék munkatársa (Magyaróvár)

Jókay-Ihász Lajos (Budapest, 1924 - Chicago, 1993)
mezőgazdász, a Food and Container Institute for the Armed Forces (USA) kutatója


35 éve hunyt el

Gaál László (Budapest, 1905 - Budapest, 1983)
agrártörténész, mezőgazdász

Vágsellyei István (Budapest, 1905 - Budapest, 1983)
mezőgazdász, gazdasági akadémiai tanár (Magyaróvár), egyetemi tanár, rektorhelyettes (Gödöllő)


45 éve hunyt el

Binnyei István (Hatvan, 1909 - Budapest, 1973)
mezőgazdász, kultúrmérnök, Országos Vízgazdálkodási Hivatal munkatársa, az első magyar öntözőmű tervezője

Farkas Dénes (Felsőbagod, 1884 - Budapest, 1973)
mezőgazdász, politikus, országgyűlési képviselő, Kisgazdapárt társelnöke

Kállay Kornél (Békéscsaba, 1907 - Budapest, 1973)
mezőgazdász, főagronómus, rizstermesztés és öntözéses növénytermesztés úttörője

Schandl József (Bakonybél, 1885 - Budapest, 1973)
mezőgazdász, állatorvos, egyetemi tanár, dékán (Bp.), Állattenyésztési Kutató Intézet vezetője, MTA rendes tagja

Vezekényi Ernő (Magyaróvár, 1900 - Kecskemét, 1973)
mezőgazdász, növénynemesítő, Karcagi Állami Növénynemesítő Telep szervezője és igazgatója


65 éve hunyt el

Bodnár János (Nagyvárad, 1889 - Budapest, 1953)
biokémikus, Növényélet- és Kórtani Állomás munkatársa (Magyaróvár), rektor (Debrecen), MTA tagja

Csernovics Emília (Budapest, 1891 - Budapest, 1953)
mezőgazdász, angolkisasszony, az első női hallgató


75 éve hunyt el

Francé Rezső (Raoul) (Bécs, 1874 - Budapest, 1943) 

biológus, Növényélet- és Kórtani Állomás munkatársa, müncheni biológiai intézet vezetője, …

Borhy György (Pest, 1858 - Budapest, 1943)
mezőgazdász, földbirtokos, titkos tanácsos, a Felsőház tagja

Marton Andor (Jákó, 1866 - Nagybecskerek, 1943)
mezőgazdász, szakíró, Torontál megyei Gazdasági Egylet vezetője, délvidéki magyarság egyik vezető személyisége

Miske Kálmán, br. (Bodajk, 1860 - Kőszeg, 1943)
mezőgazdász, régész, múzeumigazgató

Széchenyi Bertalan, gr. (Sopron, 1866 - Budapest, 1943)
mezőgazdász, politikus, nagybirtokos, az MTA igazgatósági tagja, a felsőház elnöke

Windisch Rikárd (Győr, 1872 - Budapest, 1943)
agrokémikus, szakíró, gazdasági akadémiai tanársegéd (Magyaróvár), tanár (Keszthely)


75 éve született

Bajtay Ilona (Kecskemét, 1943 - Mosonmagyaróvár, 1992)
kertészmérnök, tanszékvezető egyetemi docens (Magyaróvár)

Lajos Gábor (Bana, 1943 - Herend, 2002)
mezőgazdász, a Veszprém megyei TSZ-szövetség főállattenyésztője, AGNUS-KER Kft. igazgató


85 éve hunyt el

Fáber Sándor (Stein, 1874 - Budapest, 1933)
mezőgazdász, gazdasági akadémiai tanár (Keszthely)

Fischer-Colbrie Emil (Zseliz, 1867 - Magyaróvár, 1933)
erdőmérnök

Gonda Béla (Szőllőske, 1851 - Budapest, 1933)
mérnök, műegyetemi magántanár, vízügyi szakíró, technikatörténész

Karátsonyi Jenő, gr. (Beodra, 1861 - Budapest, 1933)
mezőgazdász, jogász, cs. és kir. kamarás, a Főrendiház tagja, a Magyar Máltai Lovagok Szövetségének alapítója

Szentkirályi Ákos (Oravicabánya, 1851 - Kolozsvár, 1933)
mezőgazdász, állatorvos, tanársegéd (Magyaróvár), gazdasági tanár, igazgató (Kolozs-Monostor)


85 éve született

Bacsó András (Ináncs, 1933 - Mosonmagyaróvár, 2008)
bölcsész, történész, tanszékvezető egyetemi docens, oktatási-nevelési dékánhelyettes


95 éve hunyt el

Benczúr Elek (Kassa, 1875 - Budapest, 1923)
mezőgazdász, entomológus, rovarillusztrátor, tanársegéd (Magyaróvár) Rovartani Állomás vezetője (Bp.)

Éble Gábor (Mecsér, 1843 - Budapest, 1923 )
mezőgazdász, történetíró, genealógus

Harkányi (Koppely) Andor, br. (Budapest, 1862 - Budapest?, 1923)
mezőgazdász, földbirt., a Főrendiház örökös tagja, huszárhadnagy

Koritsánszky János (Zólyom, 1854 - Kecskemét, 1923)
mezőgazdász, szőlész, tanársegéd (Magyaróvár), az alföldi homoki szőlőtermesztés egyik úttörője

Semsey Andor (Kassa, 1833 - Budapest, 1923)
mezőgazdász, természettudós, mineralógus, az MTA tagja, mecénás

Ujhelyi Imre (Dunapataj, 1884 - Magyaróvár, 1923 )
mezőgazdász, állatorvos, gazdasági akadémiai tanár, igazgató, Tejkísérleti Állomás alapítója, vezetője


95 éve született

Biszkup Ferenc (Mezőberény, 1923 - Gödöllő, 1998)
mezőgazdász, baromfitenyésztő, tudományos munkatárs (Magyaróvár)

Bölöni Lajos (Torda, 1923 - Veszprém, 1992)
mezőgazdász, politikus, a pápai Mezőgazdasági Közös Vállalat igazgató, a Veszprém megyei FKgP elnöke

Jankovits Kálmán (Lázi, 1923 - Pápa, 1997)
mezőgazdász, a pápai mezőgazdasági szakközépiskola igazgató

Németh Dezső (Zsennye, 1923 - Mosonmagyaróvár, 1995)
közgazdász, tanszékvezető egyetemi docens

Sótonyi László (Nyőgér, 1923 - Mosonmagyaróvár?, 2009)
mezőgazdász, anatómus, egyetemi docens, Biotechnikai Állomás munkatársa (Magyaróvár)


115 éve hunyt el

Schwackhöfer Ferenc (Franz) (Bécs, 1843 - Bécs, 1903)
agrokémikus, tanársegéd (Magyaróvár), főiskolai tanár, a BOKU rektora (Bécs)

Sermage Richárd, gr. (Buda, 1831 - Gráz, 1903)
mezőgazdász, politikus, szerkesztő, újságíró, földbirtokos, gazdálkodó


115 éve született

Barsy Sarolta (Arad, 1903 - Győr, 1980)
mezőgazdász, az első diplomás női hallgató, növénynemesítő, az Országos Növénynemesítő Intézet munkatársa

Berzsenyi-Janosits László (Fiume, 1903 - Keszthely, 1982)
mezőgazdász, növénynemesítő, Országos Növénynemesítő Intézet és a Növénytermelési Kísérleti Állomás munkatársa

Esterházy Antal hg. (Léka, 1903 - Sárisáp, 1944)
egykori óvári gazdász, autóversenyző

Porpáczy Aladár, id. (Pápa, 1903 - Budapest, 1965)
kertész, nemesítő, főiskolai tanár, MTA levelező tagja, a fertődi technikum alapítója

Sipos Gábor (Vác, 1903 - ?, 1994)
mezőgazdász, tanszékvezető egyetemi tanár


125 éve hunyt el

Horschetzky Károly (Kanizsa, 1816 - Budapest, 1893)
mezőgazdász, tanár, újságíró


125 éve született

Galambos Károly (Makó, 1893 - Budapest, 1930)
piarista szerzetestanár, mezőgazdász, Sankt Ottilia gazdasági tanintézet felügyelője (Bajorország)

Nirnsee Pál (Győr, 1893 - Zsófia-puszta, 1945)
mezőgazdász, nagybirtokos, országgyűlési képviselő, külföldön is elismert állattenyésztő


135 éve született

Blaskovich János (Erk, 1883 - Tápiószele, 1967)
mezőgazdász, földbirtokos, múzeumalapító, régész, szakíró

Gróf Béla (Farád, 1883 - Magyaróvár, 1936)
mezőgazdász, növényvédelmi kutató, gazdasági akadémiai tanár

Huszár Elemér (Ipolybalog, 1883 - ?, ?)
mezőgazdász, jogász, földbirtokos, országgyűlési képviselő, a Rétsági Takarékpéntár Rt. elnöke

Náray Andor Jenő (Rimaszombat, 1883 - Debrecen, 1938)
mezőgazdász, állatorvos, tanársegéd (Magyaróvár), gazdasági akadémiai tanár (Keszthely), igazgató (Debrecen)

Neuberger Ferenc (Mosonszolnok, 1883 - Magyaróvár, 1927)
mezőgazdász, tanársegéd (Magyaróvár), politikus, országgyűlési képviselő

Sternthal Bernát (Temesvár, 1883 - ?, ?)
mezőgazdász, földbirtokos

Világhy Károly (Veszprémvarsány, 1883 - Mosonmagyaróvár, 1975)
mezőgazdász, tanszékvezető főiskolai tanár, prodékán


145 éve született

Hegyi Dezső (Pozsony, 1873 - Budapest, 1926)
mezőgazdász, mikológus, a Növényélet- és Kórtani Állomás vezetője (Magyaróvár, majd Bp.)

Konkoly-Thege Miklós (Tata, 1873 - Nagytagyos, 1949)
mezőgazdász, légkörkutató, az ógyallai meteorológiai és földmágnességi obszervatórium igazgató

Krolopp Hugó (Nagyszombat, 1873 - Budapest, 1928)
mezőgazdász, egyetemi tanár, dékán (Bp.), országgyűlési képviselő, Országos Magyar Gazdasági Egyesület titkára

Mesterházy Ernő (Mesterháza, 1873 - Buenos Aires, ?)
mezőgazdász, növénynemesítő

Rázsó Imre, id. (Kisújszállás, 1873 - Magyaróvár, 1922)
mezőgazdász, növénynemesítő, gazdasági akadémiai tanár, igazgató, dékán (Magyaróvár)

Ruffy Varga Kálmán (Léva, 1873 - Debrecen, 1942)
mezőgazdász, szakíró, gazdasági akadémiai tanár (Magyaróvár), igazgató (Debrecen)

Sigmond Elek (Kolozsvár, 1873 - Budapest, 1939)
vegyészmérnök, agrogeológus, műegyetemi tanár, a magyar talajtan egyik alapítója, az MTA rendes tag


165 éve született

Flatt Károly (Szekszárd, 1853 - Újpest, 1906)
botanikus, mezőgazdász

Sarlay Károly (Kolta, 1853 - ?, ?)
mezőgazdász, állatorvos, gazdasági vándortanár, Komárommegyei GE titkára


175 éve született

Czéh András (Magyaróvár, 1843 - Biebrich am Rhein, 1925)
mezőgazdász, borász, uradalmi borászati igazgató, a német borászat egyik úttörője

Éble Gábor (Mecsér, 1843 - Budapest, 1923)
mezőgazdász, történetíró, genealógus

Kaltenegger Ferdinánd (Bécs, 1843 - ?, ?)
gazdasági tanintézeti tanár (Magyaróvár), császári tanácsos (Brixen)

Kanitz Ágoston (Lugos, 1843 - Kolozsvár, 1896)
botanikus, gazdasági tanintézeti tanár (Magyaróvár), MTA levelező tagja, dékán, rektor (Kolozsvár Egyetem)

Sissovics Károly (Dombóvár, 1843 - ?, ?)
mezőgazdász, tanársegéd (Magyaróvár, Keszthely), gazdasági akadémiai tanár (Kassa)


185 éve született

Hertelendy József (Bocsár, 1833 - Marillafürdő, 1891)
mezőgazdász, főrendiházi tag, főispán, kormánybiztos

Reitlechner Károly (Salzburg, 1833 - Salzburg?, ?)
bölcseleti doktor, gazdasági tanintézeti rendkívüli tanár (Magyaróvár), rendes tanár (Klosterneuburg)


195 éve született

Köhler Vilmos (Ertingen, 1823 - Magyaróvár, 1879)
gazdasági akadémiai főkertész és előadó, szakíró

Pákh Albert (Rozsnyó, 1823 - Pest, 1867)
egykori hallgató, jogász, publicista, újságíró-szerkesztő, az MTA tagja