Országos tudományos konferencia és kiállítás Hensch Árpád professzor emlékére

A hazai agrárgazdaságtan úttörőjére emlékezve a kar Gazdaságtudományi Intézete konferenciát, Szövetségünk kiállítást szervezett 2013. április 24-25-én Mosonmagyaróvárott.

A korszerű magyar mezőgazdasági üzemtan és üzemszervezés megalapozója, a Magyaróvári Magyar Királyi Gazdasági Akadémia egykori professzora és igazgatója halálának 100. évfordulója alkalmából a NYME MÉK Gazdaságtudományi Intézete szervezett konferenciát, amelynek szatellitrendezvényeként került sor az Óvári Gazdászok Szövetsége által összeállított kamarakiállítás megnyitójára.

A hagyományosnak tekinthető, immáron harmadik alkalommal megrendezésre került országos tudományos konferencia 0. napján Barabás Attila óvári gazdász, címzetes egyetemi docens, a Magyar Pálinka Lovagrend alapító tagja és kincstárnoka, a Győri Likőrgyár Zrt. vezérigazgatója, a Pannonhalmi Pálinkárium és a Hédervári Pálinka Udvarház tulajdonosa tartott érdekfeszítő előadást „A magyar pálinka múltja, jelene és jövője” címmel 2013. április 24-én 15 órakor a NYME MÉK Dékáni Tanácstermében. Dr. Hegyi Judit intézetigazgató köszöntő szavait követően nagy érdeklődés mellett zajlott le a prezentáció, melyet a Pannonhalmi Pálinkárium top kategóriás minőségű italainak kóstolója zárt.

A következő napon, április 25-én 10 órakor a "Hensch Árpád nyomdokain - A Gazdálkodásban publikált PhD hallgatók és kutatók III. Országos Tudományos Konferenciája" néven kezdődött rendezvényt annak főszervezője és háziasszonya, Dr. Hegyi Judit intézetigazgató egyetemi docens, az Óvári Gazdászok Szövetségének elnökhelyettese nyitotta meg. Az ország minden részéből és a határainkon túlról is érkezett résztvevőket Prof. Dr. Schmidt Rezső dékán (NYME MÉK), valamint Dr. Kapronczai István c. egyetemi tanár, a Gazdálkodás tudományos folyóirat főszerkesztője, és Prof. Dr. Székely Csaba dékán (NYME KTK), a lap szerkesztőbizottságának elnöke, illetve Dr. Takácsné Dr. habil. György Katalin egyetemi docens, GBK elnök köszöntötték.

A nap következő eseménypontjaként Dr. Tenk Antal professor emeritus tartott részletes és információban gazdag előadást Hensch Árpád professzor munkásságáról, amelyet Ujhelyi Sándor - Hensch Árpád dédunokája - ünnepélyes köszöntője követett. A konferenciára érkezők 12 órakor hat szekcióban - köztük egy angol nyelvűben - vitathatták meg az agrárgazdaság aktuális kérdéseit.

A tanácskozás résztvevői emellett nagy számban tekintették meg a Dr. Kalmár Sándor egyetemi adjunktus (NYME Gazdaságtudományi Intézet) és Németh Attila titkár (Óvári Gazdászok Szövetsége) által összeállított, Hensch Árpád életéről és magyaróvári éveiről szóló - még két hónapig látogatható - kamarakiállítást, amelynek írásos anyaga részben olvasható Szövetségünk honlapján is. A kiállítás létrejöttét a Nyugat-magyarországi Mobilitás Iskolaszövetkezet támogatta, nekik ez úton is köszönjük segítségüket.

A nagy sikerrel zárult konferencia végén a résztvevők ebéden és borkóstolón (Pannonhalmi Borászat) vehettek részt, ahol Fazekas Imre elnök külföldi távolléte okán az Óvári Gazdászok Szövetsége nevében Prof. Dr. habil. Dr. h.c. Nagy Frigyes miniszter, egyesületünk tiszteletbeli elnöke köszöntötte a megjelenteket.