Dr. Gulyás Lászlót Nagyváthy János Díjjal tüntette ki Dr. Fazekas Sándor miniszter

Két és fél évtizedes állattenyésztési oktatói tevékenységéért, vezetői, tudományos és közéleti munkásságáért Nagyváthy János Díjat vehetett át Dr. Gulyás László, Alma Materünk Állattudományi Tanszékének egyetemi docense 2017. június 6-án a Földművelésügyi Minisztériumban.

Dr. Gulyás László 1982-ben szerzett okleveles agrármérnöki, 1989-ben szarvasmarha- és juhtenyésztési szakmérnöki diplomát Mosonmagyaróvárott. Szakmai pályafutását még a bogyoszlói „Kisalföld” MGTSZ-ben kezdte, ahol 1992-ig dolgozott. Ezen időszak alatt volt tehenészeti telepvezető, szarvasmarha tenyésztési ágazatvezető, állattenyésztési főágazat vezető, és mb. elnökhelyettes. Munkája során főleg szarvasmarha- és lótenyésztéssel foglalkozott.

1992-ben tért vissza az Alma Materbe, a ranglétrát végigjárva tanszéki mérnökként, tanársegédként, egyetemi adjunktusként dolgozott az Állattenyésztési Intézetben. 2003-ban állattenyésztési tudományok szakterületen PhD tudományos fokozatot szerzett, majd ezt követően egyetemi docensi kinevezést kapott. A gyakorlatban eltöltött évekkel együtt 35 esztendeje áll szakmai, tudományos és közéleti tevékenységével az állattenyésztés tudományának, azon belül elsősorban a szarvasmarha-, ló-, juh- és kecsketenyésztés oktatása-, és kutatása szolgálatában.

25 éve tanít a Karon, elsősorban négy állatfaj oktatásában vesz részt (ló, szarvasmarha, juh és kecske), kutatási tevékenységét is ezeken a szakterületeken végzi. Részt vesz a nappali- és levelező tagozatos képzésekben egyaránt, ahol egyes szakirányok és szakok, BSc, MSc képzések felelős vezetője, négy tantárgyat oktat Kari Doktori Iskolában.

Oktató- és nevelőmunkájának nagyon fontos és sikeres részét képezi az állattenyésztési téma iránt érdeklődő hallgatók tudományos diákköri tevékenységének szervezése és irányítása, valamint a diplomamunka készítéssel kapcsolatos konzulensi és PhD hallgatók témavezetői feladatainak ellátása. Szakmai irányításával (témavezető, konzulens) 1 PhD-hallgató tudományos fokozatot, 153 egyetemi hallgató diplomát (osztatlan képzés, MSc, BSc) szerzett és 127 hallgató vett részt TDK, OTDK, MÉTE konferenciákon. ahol számos helyezést értek el, illetve kaptak különdíjat. Jelenleg 3 PhD és 12 egyetemi hallgató témavezetője.

Külön említést és tiszteletet érdemel a gyakorlati képzéshez kapcsolódó és a mindennapi gazdászélet hagyományait ápoló az Országos Agrár-felsőoktatási Intézmények Gazdászversenyein szakmai vezetésével elért eredmények. Gulyás László felkészítésével a Kar hallgatói 15 alkalommal vettek részt a rangos hagyományőrző, szakmai-gyakorlati versenyeken (Hódmezővásárhelyen, Kaposváron), ahol 5 első, 2 második, és 3 harmadik helyet értek el, tovább öregbítve az Alma Mater hírnevét.

Publikációs tevékenysége is jelentős: összes megjelent publikáció 312, ebből könyvrészlet és tanulmánykötet 10 (5 idegen nyelvű); egyetemi jegyzet 3; disszertáció 1; tudományos közlemény 59 (10 idegen nyelvű); proceeding megjelent közlemény 110; ismeretterjesztő publikáció és szakcikk 129; megtartott előadások száma 55 (5 idegen nyelvű). Lektori tevékenység: 2 szakkönyv.

Tudományos szakmai közéleti tevékenysége is elismerésre méltó. Több hazai - főként állattenyésztési - szervezetnek volt és jelenleg is tagja: Magyar Hidegvérű Lótenyésztő Országos Egyesület, alapító tag (1991-); VEAB Állattenyésztési és Takarmányozási Munkabizottság, tag (1996-); Hidegvérű Lótenyésztő Országos Egyesület Tenyésztő Bizottság (elnök: 2001-2006); Lacaune Tenyésztők Magyarországi Egyesület Tenyésztő Bizottság, tag (2002-); VEAB Állattenyésztési és Takarmányozási Munkabizottság, titkár (2003-2013); Magyar Hidegvérű Lótenyésztő Országos Egyesület Marketing Bizottság, tag (2006-); MTA Köztestület, tag (2007-).

Egyetemi vezetői és közéleti tevékenysége is jelentős: Óvári Gazdászok Szövetsége, tag (2002-); Általános Állattenyésztési Tanszék, tanszékvezető (2003-2013); MOGAAC SE vezetőségi tag (2004-); Kari TDT elnök (2005-); Kari Tanács tag (2007-2015); XXXIII. OTDK Agrártudományi Szekció, szervező titkár (2015-2017); két alkalommal volt évfolyamfelelős tanár.

Az egyetemisták körében népszerű oktató, megítélése szerint a mindenkori hallgató jelenti az intézmény jelenét és jövőjét, az óvári gazdász hagyományok tovább élését. 2017-ben a Hallgatói Önkormányzat (HÖK) „Oktatók a Hallgatókért” különdíj elismerésben részesítette.

E széleskörű szakmai-közéleti tevékenységével nagyban hozzájárult az Alma Mater szakmai színvonalának és tudományos rangjának növeléséhez, valamint hazai- és nemzetközi elismertségének öregbítéséhez. A hazai és nemzetközi szinten is elismert, magas színvonalon végzett oktató-, kutató tevékenységét, a hagyományteremtő és szakmai közéleti munkásságát, valamint az Alma Mater szolgálatában végzett kiemelkedő munkáját az Óvári Gazdászok népes családja nevében ezúton is köszönjük és további sikereket kívánva gratulálunk a Nagyváthy János Díjhoz!

 

A díjátadásról bővebb információ ide kattintva a Földművelésügyi Minisztérium honlapján olvasható.

Képek forrása: Földművelésügyi Minisztérium és Kovácsné Dr. Gaál Katalin.

További képek itt érhetők el a Földművelésügyi Minisztérium képgalériájából.