OTP Business ÜzletRace Hallgatói Pályázat 2017

Magas összértékű pályázati kiírás (2017.02.06. - 2017.03.05.) az OTP Banktól hallgatók számára, akár csoportos jelentkezéssel, több százezres díjakkal!

 

 

OTP Business ÜzletRace Hallgatói Pályázat 2017

A PÁLYÁZAT CÉLJA
Az OTP Business által meghirdetett ÜzletRace Hallgatói Pályázat az innovatív banki megoldások világába kalauzolja el a versenyzőket. A célunk az, hogy olyan új, formabontó ötleteknek adjunk teret, amelyek túlmutatnak a hagyományos banki működésen, mintegy integrálva azt a modern ember hétköznapjaiba. Olyan hallgatók jelentkezését várjuk, akik kifejezetten érdeklődnek a téma iránt, és készek rá, hogy részt vegyenek a bankszektor megújításában.

A PÁLYÁZÓK KÖRE
A pályázaton bárki részt vehet, aki valamely felsőoktatási intézményben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, akár gazdasági, akár ettől eltérő szakirányon folytat tanulmányokat. Indulni egyénileg, és csapatban is lehet, azonban pályázónként egy kategórián belül egyszer nyújtható be pályázat. Egy csapat maximális létszáma legfeljebb három fő.

A PÁLYÁZAT TÁRGYA
Az OTP Business az érdeklődő hallgatók részére kétfordulós pályázatot hirdet, az alább felsorolt kategóriákban.

PÁLYÁZATI KATEGÓRIÁK
Pályázatot a pályázati céloknak megfelelő feladatokra az alábbi kategóriákban lehet benyújtani.

I. „Reklámguru” kategória
A vállalati társadalmi felelősségvállalás, a CSR lényege, hogy a vállalatok önkéntesen szociális és környezetvédelmi célokhoz igazítják az üzleti tevékenységüket. Ilyen projektek hazánkban is szép számmal születtek a rendszerváltás óta elmúlt két és fél évtizedben. Ugyanakkor nagyon gyakran lehet tapasztalni azt, hogy a támogató vállalat üzleti profilja és a támogatott ügy, illetve a szervezet tevékenysége között olyan nagy a távolság, hogy a társadalmi felelősségvállalás területén indított kezdeményezés érdemben nem tud hatással lenni a támogató vállalat megítélésére, márkájára.

Tegyen javaslatot egy technológiai, informatikai fejlesztésekben elkötelezett bank számára egy 50 millió forint keretösszegű CSR-projekt megvalósítására, amely erősíti a bank márkaidentitását, illetve pozitívan befolyásolja a megítélését, továbbá előremutató és társadalmilag is hasznos! Kifejezett elvárás, hogy a támogatott terület tevékenysége és eredményei a széles nyilvánosság számára is érthető, érdekes és szórakoztató módon legyen bemutatható.

II. „Fejlesztő” kategória
A „fintech” vagy pénzügyi technológiai (financial technology) cégek térhódítása a bankszektor talán legizgalmasabb kérdése manapság. Az okoseszközök fejlődése és elterjedése kitűnő táptalajt nyújtott számukra az elmúlt évek során, ugyanakkor a szabályozó környezet és a hagyományos bankok sokszor komoly akadályokat görgettek az innovatív ötletek és kezdeményezések útjába. Ez azonban most úgy tűnik, megváltozik, ugyanis 2018-ban alkalmazni kell Magyarországon is a PSD2 néven ismertté vált Európai Uniós szabályozást. Ez az innováció elősegítése, valamint a transzparencia és a hatékonyság növelése érdekében kötelez minden európai bankot és pénzintézetet, hogy adjon hozzáférést harmadik fél számára is az ügyfelek meghatározott adataihoz, melynek segítségével ezek a cégek felépíthetik saját szolgáltatásaikat. Egyes elemzők szerint a fintech cégek a hagyományos bankok piacának jelentős részét megszerezhetik a következő években, mások úgy vélik, a fintech cégek által kidolgozott technológiákkal, illetve általában a pénzügyi technológia használatával a hagyományos bankok csak tovább erősíthetik a piaci pozíciójukat.

Mutassa be egy hipotetikus vagy létező példán keresztül, hogy ezek a jellemzően startup cégek milyen fenyegetést vagy üzleti lehetőséget jelenthetnek a hagyományos bankok számára!

DÍJAZÁS
A pályázati díj formája pénzbeli juttatás.*

A szakmai zsűri a 2. fordulóban, mely egyben a döntő is, a fenti két kategóriában első, második és harmadik helyezettet hirdet:
Első díj: 350.000 Ft,
Második díj: 250.000 Ft,
Harmadik díj: 150.000 Ft.

Ezen felül közönségszavazás alapján kategóriánként egy darab Különdíj is kiosztásra kerül:
Különdíj: 150.000 Ft.

KÜLÖNDÍJ – KÖZÖNSÉGSZAVAZÁSSAL
A különdíjért azon pályázók indulhatnak, akik a pályázat 2. fordulójába nem kerültek be, és a pályázati adatlapon jelezték részvételi szándékukat, kitöltötték a vonatkozó részeket (lásd az adatlap III. pontja), valamint mellékeltek maximum 10 dia hosszúságú prezentációt. Ezen pályázatok közül a szakmai zsűri kategóriánként 5-5 db pályázatot jelöl Facebook közönségszavazásra. A Különdíjat a szavazás időtartama alatt legtöbb szavazatot/like-ot gyűjtő (holtverseny esetén a kellő szavazatszámot előbb összegyűjtő) pályázat nyeri el.
A szavazás Vállalkozók Fóruma Facebook-profilján lesz elérhető 2017. április 3.- április 9. között.

A RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI
• Aktív hallgatói jogviszony a 2017-es tavaszi félévben.
• A 2. fordulón való részvételhez aktív hallgatói jogviszonyt igazoló dokumentum bemutatása szükséges.
• A benyújtott pályázat kizárólag a résztvevő/k saját munkája lehet.

CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK
Az érvényes pályázatnak kötelezően tartalmaznia kell:
• EUROPASS önéletrajzot, melyet az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ által fenntartott online szerkesztőfelületen keresztül, regisztráció nélkül és ingyenesen tölthetnek ki (www.europass.hu)
• a hiánytalanul, géppel kitöltött pályázati adatlapot
   - a pályázó/k adatait (csapat esetén hallgatónként) 
   - a pályázati kategória/kategóriák megjelölését
   - a pályázat rövid szöveges ismertetését
• a kidolgozott pályázati munkát, szöveges formátumban (Power point bemutató, pdf formátum, maximum 10 dia hosszúságban)

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA
• Csak géppel (pl. szövegszerkesztő programmal) kitöltött pályázati adatlapot tudunk elfogadni! A pályázati adatlap a Vállalkozók Fórumán erre kialakított oldalon (www.vallalkozokforuma.hu) érhető el, a kitöltött adatlapokat az oldalon elérhető form segítségével lehet feltölteni.
• A pályázati munkát a WeTransfer fájlküldő programmal a Vállalkozók Fórumán erre kialakított oldalon feltüntetett e-mail-címre kell elküldeni!
• A pályázat benyújtásának formátuma: ppt/pdf/prezi
• A pályázati munka hossza maximum 10 dia, melynek részletes bemutatása a 2. fordulóban esedékes, egy legfeljebb 10 perces prezentáció keretein belül.

A pályázatok beküldési határideje: 2017. március 5. 23:59
A késve vagy hiányosan leadott, valamint a pályázati célnak nem megfelelő pályázat érvénytelen.

ÉRTÉKELÉS
Az értékelést szakmai zsűri végzi. A pályázat elbírálásának szempontjai:
• a pályázat megvalósítása mennyire innovatív, kreatív és egyedi;
• a pályázat mennyire teljesíti az adott kategória feltételeit;
• technikai, pénzügyi megvalósíthatóság, ötletesség;
• a munka komplexitása, tudományossága, validitása a banki szférában.
• 2. fordulóba való továbbjutás esetén a pályázat bemutatásának módja, minősége

Az első forduló értékelési határideje: 2017. március 31. Az első forduló eredményéről a nyerteseket 2017. március 31. és április 7. között telefonon és írásban is értesítjük.

Az eredmény megtekinthető lesz a Vállalkozók Fóruma weboldalon (www.vallalkozokforuma.hu).

Az első fordulón túljutott pályázat esetén a Pályázó vállalja, hogy megjelenik a 2017. április 12-én rendezett 2. fordulón.

A 2. fordulóban kategóriánként 5-5 versenyző (egyén/csapat) méri össze a tudását az első 3 hely megszerzéséért, ahol további személyre szabott feladatok során bizonyíthatják szakmai tudásukat és pályamunkájuk relevanciáját.

A 2. forduló egyben a döntő is, mely eredményhirdetéssel zárul.

EGYÉB FONTOS TUDNIVALÓK
A pályázat kétfordulós.
• A csapatok maximum 3 főből állhatnak, de lehetőség van egyszemélyes részvételre is.
• Egy pályázó (vagy pályázó csapat) több kategóriában is nyújthat be pályázatot.
• Pályázónként egy kategóriában egy pályázat nyújtható be.
Minden egyes pályázat esetében külön adatlapot kell kitölteni.
• A pályázati anyagokat a kiíró bizalmasan kezeli, más jogi vagy egyéb felelősséget a pályázattal, illetve pályázóval szemben nem visel.
A kiíró a pályázatot megsemmisíti, tehát nem őrzi meg, és nem küldi vissza.
• A pályázó hozzájárul, hogy a feldolgozásban és értékelésben résztvevő és közreműködő megbízottak és szakértők a pályázati anyagokat megtekintsék és megismerjék.
• Amennyiben a pályázat nem felel meg a jelen pályázati kiírásban foglalt feltételeknek, a kiíró azt érvénytelennek tekinti.
• A pályázó a pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy nevét és pályázatának tartalmát a kiíró – az általa megbízottak közreműködésével – felhasználhatja és nyilvánosságra hozza.
• A kiíró a pályázati díjat a nyertes pályázó számára egy összegben utalja át, pályázó csapat esetén (max. 3 fő) létszámarányosan elosztva.

A pályázattal kapcsolatos további tájékoztatás a Vállalkozók Fóruma weboldalon (www.vallalkozokforuma.hu) érhető el. A pályázattal kapcsolatos dokumentumok letölthetők a honlapról.

Üdvözlettel: OTP Bank Nyrt.

*A pályázaton nyert összeg adózott jövedelem. A bruttó összegről, illetve a levont adókról és járulékokról az OTP Bank Nyrt. igazolást állít ki, melyet a magánszemélynek kell az éves személyi jövedelemadó bevallásában bevallania. A pályázati díj felhasználói szerződés alapján kerül kifizetésre.

KAPCSOLÓDÓ LETÖLTÉSEK
Pályázati adatlap
Pályázati kiírás
Plakát