Búcsú Dr. Kuroli Géza professzor úrtól

Sajnos újra gyászol az Alma Mater és az Óvári Gazdászok családja. Méltósággal viselt betegség után, életének 80. évében elhunyt Prof. Dr. Kuroli Géza, az óvári akadémia XX. századi történetének egyik legkiemelkedőbb vezetője. Professzor Úrtól 2016. szeptember 5-én 14 órakor vettünk végső búcsút a magyaróvári temetőben.

Az előző héten még a nemzeti ünnepünk alkalmából Mosonmagyaróvár városa által számára odaítélt Pro Urbe Díj átadásai ünnepségén vehettünk részt, majd 2016. augusztus 24-én kaptuk a szörnyű hírt, hogy Professzor Úr többé nincs közöttünk. Az alábbiakban életútjának rövid ismertetésével emlékezünk meg a Wittmann-díjjal is kitüntetett egykori óvári gazdászról.

Prof. Dr. Kuroli Géza a Pápa város melletti Szerecsenben született 1936-ban. Középiskolai tanulmányait Győrben folytatta, majd 1956-ban nyert felvételt a Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Akadémiára, ahol kiváló eredménnyel végzett. Évfolyamtársai közül mindvégig kiemelkedett szorgalmával, megbízhatóságával. Társai hallgatói időszakában, és azt követően is példaképüknek tekintették. Az 1956-os forradalomban súlyosan megsérült. Veszélyben volt az élete.

Diplomaszerzése után Lovászpatonán, majd a Pápai Állami Gazdaság központi növényvédelmének irányítójaként dolgozott. Ismereteit bővítve szakmérnöki oklevelet szerzett, ettől számítva központi irányítója lett a növényvédelmi munkáknak. Tanulmányi eredményére tekintettel az alma mater 1962-ben visszahívta tanársegédnek.

Végigjárva a ranglétra minden fokát, 1972-ben tanszékvezetői, 1983-ban professzori, 1987-től intézetigazgatói kinevezést kapott.

Dékánként 1985. július 1-től 1993. december 31-ig vezette az intézményt. Működése során az az Alma Mater fejlesztése – beleértve a személyi–tudományos innovációt – minden addigi és azt követő időszakhoz képest a legeredményesebb volt. Vezetői ciklusa alatt épült meg többek között az új kollégium és a Gazdász Hotel, a „B” épület Aulája, megtörtént a Várkapitány épület teljes rekonstrukciója, a Műszaki bázis kiépítése, a Kutatási és Termelésfejlesztési Intézet fejlesztése, illetve a Deák téri épület visszavétele, a Tangazdaság megvásárlása, az Ujhelyi-istálló és tejház felújítása, a Biotechnikai Állomás fejlesztése és a Regionális Továbbképzési Központ kiépítése.

A nyugat felé irányuló szakmai tanulmányutak, hallgatói cseregyakorlatok megszervezése is dékáni tevékenységéhez kötődött. Emellett a tanári kar összetétele tudományos fokozatban soha nem látott csúcsot ért el a tudományok doktorainak számát illetően. Második dékáni ciklusában a Kádár-rendszer alatt politikailag hátrányt szenvedett oktatók és hallgatók erkölcsi rehabilitációját is igyekezett elvégezni.

A haladást szolgáló tevékenysége mellett kiemelkedő kutatómunkát is végzett a növényvédelem területén, aminek eredményességét 446 tudományos publikáció és az MTA doktora cím elnyerése igazolja.

Kuroli Géza professzor nyolc és fél éves dékáni működése során az Alma Mater újkori történetében kiemelkedőt alkotott. Az intézményért tett kimagasló és eredményes fejlesztő és tudományos munkáját több ízben is elismerték, többek között a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjével (1993), Wittmann-díjjal (2014) és Mosonmagyaróvár Város Pro Urbe Díjával (2016).

A Mosonmagyaróvári ’56-os Egyesület nevében Gábor Józsefné, az Alma Mater nevében Prof. Dr. Reisinger Péter búcsúzott a jeles tudóstól. A megemlékező beszéd ide kattintva olvasható.

A kép forrása: kisalfold.hu