Felavattuk Dr. Czimber Gyula professzor úr emléktábláját - 2016. április 30.

Dr. Czimber Gyula, karunk egykori egyetemi tanára, gazdászgenerációk oktatója 2016-ban lenne 80 éves. Az évfordulóra emlékezve tisztelői emléktábla-avatást szerveztek 2016. április 30-án a Növénytani Tanszék hajdani székhelyénél, az Alma Mater "C" épületénél. 

A hazai gyomkutatás kiemelkedő alakja, óvári gazdász nemzedékek kiváló oktatója emlékére születésének 80. évfordulójára az 1973-ban, 2006-ban végzett nappali és az 1976-ban végzett levelező tagozatos évfolyamok hallgatói, az Óvári Gazdászok Szövetsége és az Óvári Kar emléktáblát állítottak 2016. április 30-án az egyetemi kar "C" épületénél. A 17 órakor kezdődött emléktábla-avatáson professzor úr számos tisztelője jelent meg. Az eseményen mélyreható megemlékező beszédet mondott Prof. Dr. habil. Pinke Gyula, aki tanítványként a Növénytani Tanszéken Czimber tanár úr utódja lett (a beszéd ide kattintva válik olvashatóvá). Az emléktáblát Prof. Dr. habil. Schmidt Rezső dékán és Fazekas Imre elnök leplezték le. A megemlékezés koszorúzással zárult. 

A szervezők ezúton szeretnék köszönetüket kifejezni mindazok számára, akik támogatásukkal hozzájárultak az emléktábla felavatásához!

 

 

Dr. Czimber Gyula (1936-2008) az elemi iskolát szülőfalujában végezte el, s 1954-ben érettségizett a pápai Türr István Gimnáziumban. A Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Akadémián 1959-ben mezőgazdasági agrármérnöki oklevelet, a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen növényvédelmi szakmérnöki diplomát (1960), a Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Minisztérium Mérnöktovábbképző Intézetében mérnök-tanári oklevelet (1964) szerzett. Gödöllőn mezőgazdasági egyetemi doktor (1964), az Eötvös Loránd Tudományegyetemen természettudományi egyetemi doktor (1972), a Tudományos Minősítő Bizottságnál a biológiai tudomány kandidátusa (1972), a mezőgazdasági tudomány doktora (1994) címet szerzett.

Tanulmányai befejezése után Tanakajdon a Vas megyei, később a Szabolcs-Szatmár megyei Növényvédő Állomás agronómusa lett (1959-60), 1961-től a Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Akadémián (később főiskola illetve egyetem) a Növénytan és Növényélettan Tanszéken tanársegéd (1961-1965), egyetemi adjunktus (1965-1973), egyetemi docens (1973-1981), egyetemi tanár (1981-2008), 1983-tól 2000-ig tanszékvezető.

Tudományos munkájában gyombiológiával, csírázásbiológiával, cönológiával és produkcióbiológiával foglalkozott. Elsőként végezte el a magyar flóra keményhéjúság-ökologiai és rendszertani értékelését. Kezdeményezésére vizsgálták először növekedés-analízis módszerrel a kultúrnövények és gyomnövények kompetícióját. 1985-től jelentős sikereket ért el a Szigetköz szegetális gyomvegetációjának kutatása terén.

Részt vett többek között a Magyar Tudományos Akadémia Botanikai Bizottsága (1980-), az MTA Növénytermesztési Bizottsága (1997-), az MTA Biológiai Tudományok Osztálya Botanikai Szakbizottsága (1980-), a Magyarország kultúrflórája szerkesztő bizottsága (1986-) munkájában. 1979-1988 között a TIT Győr-Sopron megyei Szervezete Biológiai Szakosztályának elnöke, 1990-1996-ig a Veszprémi Akadémiai Bizottság Természetvédelmi Munkabizottságának elnöke, a Mosonmagyaróvári Városvédő Egyesület elnökhelyettese, az „Acta Óváriensis” szerkesztő bizottságának elnöke, a Magyar Természettudományi Társaság Biológiai Szakosztályának elnöke.

Több mint három évtizeden át volt a megyeiként indult, később országossá, sőt nemzetközivé fejlődött Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai Verseny versenybizottságának elnöke, előadója és tisztségviselője a TIT helyi, megyei és országos szervezeteinek. Tudományos, közéleti és oktatói tevékenységéért több kitüntetést kapott: Mezőgazdaság Kiváló Dolgozója (1964), Kiváló Munkáért (1982), TIT Aranykoszorús Jelvény (1983),Kitaibel Pál-emlékplakett (1986),Emberi Környezetért Emlékérem (1987), Bugát Pál-emlékérem (1992), Hermann Ottó-emlékplakett (1993), Apáczai Csere János-díj (1993), Dr. Újvárosi Miklós-emlékérem (2000), Juhász Nagy Pál-emlékérem (2001). 2009-ben posztumusz Pro Urbe díjat kapott.Kétszáznál több szakirodalmi és ismeretterjesztő közleményt adott közre magyar és idegen nyelven, önállóan és társszerzőként, periodikákban és könyvekben.

2008-ban hunyt el, sírja Mosonmagyaróváron a Feketeerdei úti új köztemetőben található.

(Forrás: Moson Megyei Életrajzi Lexikon)

Az 1959-ben agrármérnöki oklevelet szerzett, későbbi MTA doktoráról, a Kar nyugalmazott egyetemi tanáráról és Professor Emeritusáról, volt dékánhelyettesről, a Növénytani és Növényélettani Tanszék egykori vezetőjéről Dr. habil Pinke Gyula (1993) egyetemi tanár bocsájtott rendelkezésünkre két további emlékező írást és egy fényképes összeállítást, amelyekért ezúton is köszönetet mondunk!

A nekrológok az alábbi linkekre kattintva válnak olvashatóvá:

Pinke Gyula: Czimber Gyula (1936-2008) élete és munkássága. Kitaibelia. 2009. 14. 1. 3-8.

Szabó László Gyula: Czimber Gyula barátsága. Kitaibelia. 2009. 14. 1. 9-11.

 

A 70. születésnapra készült fényképes köszöntő

 (Forrás: www.mtk.nyme.hu)