Kitüntették Prof. Dr. Benedek Pált nemzeti ünnepünkön

2013. augusztus 20-án Magyar Érdemrend Tisztikeresztje polgári tagozat kitüntetést kapott Dr. Benedek Pál Professor Emeritus.

Orbán Viktor miniszterelnök javaslatára Áder János, Magyarország köztársasági elnöke 2013. augusztus 20-án, államalapító Szent István ünnepe alkalmából az agrár-felsőoktatásban végzett rendkívül színvonalas oktatói és vezetői tevékenysége, nemzetközileg is nagyra becsült zoológiai, állatökológiai, méhészeti és növényvédelmi tudományos munkássága, ismeretterjesztői szaktanácsadó munkája elismeréseként adományozta a rangos kitüntetést a Nyugat-magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kara Környezettudományi Intézete egyetemi tanárának, a Magyar Tudományos Akadémia doktorának.

Prof. Dr. Benedek Pál 1964-ben vette át diplomáját Mosonmagyaróvárott. Ezután az FM Növényvédelmi Szolgálatánál helyezkedett el, ahol (illetve jogutódjánál) 25 éven át csoportvezetőként, majd osztályvezetőként dolgozott. 1992-ben tért vissza az Alma Mater kötelékébe, mint az Állattani Tanszék vezetője, később a Környezettudományi Intézet igazgatójaként és az Ujhelyi Imre Állattudományi Doktori Iskola vezetőjeként is tevékenykedett. Professzor Úr több hazai és nemzetközi tudományos társaság tagja, illetve több tudományos kitüntetés birtokosa. Professor Emeritus címét 2013. június 14-én vehette át Prof. Dr. Faragó Sándor rektor, illetve Prof. Dr. Schmidt Rezső dékán Úrtól a tanévzáró ünnepi tanácsülésenProf. Dr. Benedek Pál részletes önéletrajza az Alma Mater honlapján olvasható.

Professor Emeritus Úrnak ezúton is gratulálunk a rangos állami elismeréshez!