Újrainduló szakkollégiumi előadássorozat a Szövetség segítségével

A Cserháti Sándor Szakkollégium és az Óvári Gazdászok Szövetsége által szervezett programsorozat első nyilvános előadását Fazekas Imre, a Szövetség új elnöke tartotta.

A szakkollégiumi nyitó előadáson a kar hallgatói mellett tagjaink is nagy számban vettek részt. A modern magyar agrárkutatás egyik úttörőjéről elnevezett, az alapképzésen felüli ismeretanyagot és gyakorlati tudást nyújtó Szakkollégium még 2013 januárjában felvételt hirdetett a NymE Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Karának diákjai számára. A lelkes jelentkezők közül 45 fő nyert intézményi tagságot. A Szakkollégium és Szövetségünk szervezésében február 11-én 18 órakor került sor az idei év első nyilvános előadására Fazekas Imre prezentálásában Földkérdés Magyarországon az Aranybullától Orbán Viktorig 1222-2012 címmel a Gazdász Hotel Konferenciatermében.

A prezentáció témája a regionális szintű, a mezőgazdaságot jelentősen érintő, aktuális események; a földtulajdonlás napjaink égető kérdése volt. „Az eseményen számos egykori és jelenlegi hallgató, valamint egyetemi oktató és szakmabeli gazdász jelent meg. A közel kétórás rendezvény második felében pezsgő eszmecsere bontakozott ki a több mint ötven érdeklődő aktív részvételével” – tudtuk meg Füzi Tamás HÖK alelnöktől, aki dr. Domiczi Endre Dékáni Hivatalvezetővel közösen szervezi a programsorozatot.

A Szakkollégium célja – az agráriumon belül egy-egy szakterület országos szinten is elismert képviselőjének bevonásával – tapasztalati-gyakorlati tudás és ismeret átadása a fiatal agronómusok számára, akik a későbbiekben, munkájuk során alkalmazni tudják az itt megszerzett ismeretanyagot. A Szakkollégium tevékenysége azonban nem merül ki az előadások megszervezésében és lebonyolításában. Havi rendszerességgel, a szemináriumokat követő héten lehetőséget biztosít a tagok számára az elhangzott témához kötődő üzemlátogatásokon, tanulmányi utakon és kirándulásokon történő részvételre.

A szervezők bíznak a lelkes tagságban, és remélik, hogy a kezdeti sikerek után hasonlóan színvonalas és értékes programokat, rendezvényeket tudnak lebonyolítani, hozzásegítve ezzel hallgatóikat a magas szakmai színvonal eléréséhez. Az Óvári Gazdászok Szövetsége pedig örömét fejezi ki, hogy társszervezőként hozzájárulhatott az előadássorozat beindításához és sikeréhez. A fiatalabb gazdászgeneráció felé történő nyitással már több szakkollégista is csatlakozott szervezetünkhöz.

A szakkollégium első szemeszterében számos kiváló előadást hallgathattak meg a programsorozat résztvevői: Dr. Nagy Frigyes ny. miniszter, c. egyetemi tanár, Szövetségünk egykori elnöke A magyar agrárgazdaság - a magyar agrárkérdés, Dallos Gyula mesteredző, 25-szörös Magyar Bajnok, 11-szeres Világ Kupa győztes A ló szerepe egy eredményes életútban, Barabás Attila c. egyetemi docens, a Magyar Pálinka Lovagrend alapító tagja, a Győri Likőrgyár Zrt. vezérigazgatója, a Pannonhalmi Pálinkárium és a Hédervári Pálinka Udvarház tulajdonosa: A magyar pálinka múltja, jelene és jövője, Dr. Gergátz Elemér szaporodásbiológus szakállatorvos, c. egyetemi tanár Állat-biotechnológiai megoldások a juh- és kecsketenyésztésben címmel tartottak előadásokat.

Az óvári gazdászok népes családjából kikerülő neves előadók prezentációira a továbbiakban is nagy szeretettel várjuk tagjainkat!