Dr. Egri Borisz Mosonmagyaróvár kiváló egyetemi oktatója díjban részesült

A mosonmagyaróvári önkormányzat június 4-én tartotta a városi pedagógusnapi ünnepséget, amelyen átadták Mosonmagyaróvár kiváló pedagógusainak szóló kitüntetést is. Az elismerés annak a személynek adható, aki legalább 10 éve a város oktatási, nevelési intézményeiben tevékenykedik és hosszabb időszak alatt kiemelkedő munkásságot folytat. A Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Karáról az idei évben Dr. Egri Borisz egyetemi tanár kapta meg a Mosonmagyaróvár város kiváló egyetemi oktató díjat az egyetemi oktató munkája, publikációs tevékenysége és a szakmai közélet által elismert életútja alapján.

Professzor úr rövid szakmai önéletrajza az alábbiakban foglalható össze:

Dr. Egri Borisz 1954. január 15-én született Budapesten. A budapesti I. László Gimnázium biológia-kémia tagozatán tett jeles érettségi vizsgát 1972-ben. A Moszkvai Állat-orvostudományi Akadémiát 1978-ban, kitüntetéses oklevéllel végezte el.

Először a Hortobágyi Állami Gazdaság, majd a Karcagi Állatkórház állatorvosaként dolgozott. 1981-től az Állat-orvostudományi Egyetem Állategészségügyi Főiskolai Karán, Hódmezővásárhelyen, vállalt munkát tanársegédként, majd 1984-től karunk jogelőd intézményénél kezdte meg munkáját Mosonmagyaróváron.

1982-ben orosz nyelvből felsőfokú, mezőgazdasági és élelmezésügyi szakmai anyaggal kiegészített nyelvvizsgát tett. Beszéli a német és az angol nyelvet. 1985-ben Budapesten jeles minősítésű klinikus szakállatorvosi oklevelet szerzett. 1987-ben az állat-orvostudomány kandidátusa címet védte meg. 1995-ben habilitált doktori oklevelet szerzett. 1999-ben egyetemi tanári kinevezést kapott. 2010. szeptember 15-én a Moszkvai Állat-orvostudományi és Biotechnológiai Akadémia Disszertációs Tanácsa előtt megvédett akadémiai doktori disszertációja értékeléseként 2011. szeptember 30-án az Orosz Föderáció Lefelsőbb Tudományos Minősítő Bizottsága számára az állat-orvostudomány doktora fokozatot adományozta. 2015-ben az Orosz Természettudományi Akadémia rendes tagjává fogadta.

Jelenleg 5 PhD-hallgató témavezetője. PhD fokozatot szerzett hallgatóinak száma 2. Eddig 205 tudományos közleményt jegyez. Citációs faktora 197.

2017 és 2020 között a Magyar Parazitológusok Társaságának elnöke volt. 2019. január 15-én az Igazságügyi Minisztérium igazságügyi kapcsolatokért felelős államtitkára, másodszor, ezúttal 5 évre az Állategészségügyi Igazságügyi Szakértői Testület tagjává nevezte ki. 2003. március 18. óta a NyME MÉK, majd jogutódja a Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kara, Állattenyésztési Doktori Iskolájának tagja.

2003-tól 2005-ig (megszűnéséig) "A Vadgazda" c. folyóirat szerkesztőbizottágának tagja. 2021. március 8-a óta az Interntional Journal of Zoology and Animal Biology (IF: 1.795) szerkesztő-bizottságának tagja.

Az MTA VEAB 2002. évi pályázatán III. díjat nyert. A "Vadbetegségek" (Mezőgazda Kiadó Budapest, 2000) c. egyetemi tankönyv társszerzőjeként 2003-ban Dr. Egyed István-díjat kapott. 2015-ben az Orosz Természet-tudományi Akadémiai Nagy Sándor-renddel, 2017-ben az European Scientific and Industrial Consortium (München) Clement Timirjazew-éremmel tüntette ki.


Dr. Egri Borisz a díj átvételekor

 

 

A kitüntetéshez szívből gratulálunk és munkájához további sikereket és jó egészséget kívánunk!

 

További hírekért látogasd meg facebook oldalunkat is!