Elhunyt Dr. Gál László, az Alma Mater korábbi testnevelő tanára

Szomorúan értesültünk róla, hogy életének 81. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt az ELTE Savaria Egyetemi Központ professor emeritusa, címzetes főigazgató, a Szombathelyi Egyetemi Sportegyesület örökös tiszteletbeli elnöke, aki 1963 és 1974 között Karunk Testnevelési Tanszékén tevékenykedett.

Gál László 1941. január 5-én született Nagyatádon. Középiskolai tanulmányait Csurgón, a híres Csokonai Vitéz Mihály Gimnáziumban végezte, majd 1963-ban a Testnevelési Főiskolán testnevelő tanári diplomát szerzett. Ekkor Szabad Sándor tanszékvezető felkérésére a sportjátékok oktatásának erősítésére került a Mosonmagyaróvári Agrártudományi Főiskolára, ahol 11 éven át tanított és vezette a sportegyesület munkáját. Saját bevallása szerint emlékezetes és eredményes éveket töltött fiatal tanárként a patinás mosonmagyaróvári felsőoktatási intézményben. Pedagógusi, sportvezetői, edzői munkájához mind a szakmai, mind a jó létesítményi környezet remek feltételeket, egyúttal sikerélményeket biztosított. A MOGAAC kézilabda és röplabda csapatainak edzőjeként és az egyesület ügyvezetőjeként is tevékenykedett. A Mosonmagyaróváron töltött évei alatt szabadtéri pályák épültek, új sportcsarnokot kapott a Főiskola, valamint új csónakház létesült. Testnevelői munkája mellett kollégiumi nevelőtanári és az 1968-ban végzett évfolyam csoportvezetői feladatait is sikeresen ellátta.

Dr. Gál László 

1974-ben az önállóvá váló Szombathelyi Tanárképző Főiskolára került adjunktusi beosztásba, ahol 1976-ban a Testnevelési Tanszék vezetésével bízták meg. 1977-ben docensi, 1992-ben pedig főiskolai tanári kinevezést kapott, időközben 1986-ban summa cum laude doktorált a Magyar Testnevelési Egyetemen. 1993-ban kinevezték főigazgató-helyettesnek, majd 1996 és 2001 között a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola főigazgatói tisztét látta el. Az ezredfordulón az intézmény 7300 hallgatóval működött. 2017-ben több évtizedes kiemelkedően magas színvonalú, hazai és nemzetközi oktató tevékenysége, tudományos teljesítménye, a tudományos utánpótlás nevelésében való részvétele, valamint az oktatás és kutatás terén végzett szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként professor emeritusi címet kapott. Pályája során a sporttudományban mind szervezőként, mind a tudományág művelőjeként részesült a munkából. A Sportjátékok I - II - III. című tankönyveket legnagyobb szakmai sikerei között tartotta számon. Különösen büszke volt rá, hogy néhány egyetemi tanszékvezetővel a rendszerváltás után részt vett a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség létrehozásában, melyben alelnökként tevékenykedett. Az 1996-ban megalakult Magyar Sporttudományos Tanács elnökségi tagjaként dolgozott és az Országos Testnevelési Szakbizottság elnöki és titkári pozícióját is betöltötte.

A szombathelyi felsőoktatással egyidős Szombathelyi Egyetemi Sportegyesület alapító tagját és örökös tiszteletbeli elnökét saját halottjának tekinti.

A család gyászában az Óvári Gazdászok népes közössége is osztozik, emlékét kegyelettel megőrizzük!