Prof. Dr. Tenk Antalt a Magyar Kultúra Lovagjává avatták 2020. január 18-án

Dr. Tenk Antal professor emeritus úrnak a Magyar Kultúra Lovagja címet adományozták a Stefánia Palotában 2020. január 18-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából tartott ünnepi gálán!

A Kultúra Lovagja címeket adtak át szombaton a magyar kultúra napja alkalmából tartott ünnepi gálán. A budapesti Honvéd Kulturális Központban nyolc országból érkezett 36 lovagot avattak.

„Olyan kiváló emberek kapják a Kultúra Lovagja elismerést, akik nemcsak az egyetemes és magyar kultúrát őrizték, ápolták évtizedeken keresztül, hanem rengeteget tettek a közösségünkért egy emberöltőn át, alázatos és következetes munkával” – mondta beszédében Fülöp Péter, az Emmi művészeti, közművelődési és közgyűjteményi ügyekért felelős helyettes államtitkára.

A magyar kultúra napja alkalmából immár 24. alkalommal megrendezett gála két fővédnöke Benkő Tibor honvédelmi miniszter és Fekete Péter, az Emmi kultúráért felelős államtitkára volt. Az utóbbi nevében megszólaló Fülöp Péter kiemelte: minél jobban ismerjük az egyetemes vagy a származásunk szerinti kultúrát, annál gazdagabban érezhetjük magunkat a kultúra adta és jelentette biztonságban.

A honvédelmi tárca vezetése nevében felszólaló Erdélyi Lajos, a HM humánpolitikáért felelős helyettes államtitkára hangsúlyozta: a közös kultúra lényegében egy nyelv, egy titkos szövetség szimbólumrendszere, amit csak mi értünk, ez az ember legértékesebb tulajdona.

 

Forrás: librarius.hu

 

„A katonák is hozzájárultak a magyarság kulturális fejlődéséhez, a magyar kultúra napja gálát megálmodó és létrehozó két szervezetet, a Honvéd Kulturális Egyesületet és a Falvak Kultúrájáért Alapítványt is katonák alapították és jelenleg is vezetik. A katonakultúra és a katonák által képviselt művészeti tevékenység gyorsan és egyértelműen a közművelődés részévé válik” – fogalmazott Erdélyi Lajos.

A magyar kultúra napja gála 24 éves múltra visszatekintő esemény, amely az anyaországban, a Kárpát-medencében és a diaszpórában működő civil szervezetek együttműködésével valósul meg. A rendezvény keretében egy vajdasági, egy felvidéki és egy magyarországi ifjúsági közösség Örökség serleg elismerésben részesül. Az idei gála díszvendége Bácska volt.

A Kultúra Lovagja elismerést azok kapják, akik határon innen és túl, szűkebb vagy tágabb közösségükben önzetlenül, áldozatos munkával, magas színvonalon szolgálják a magyar kultúrát. A címre minden évben pályázat útján civil szervezetek és önkormányzatok állítanak jelölteket. Az elismertek oklevelet, kitűzőt és nyakdíszt kapnak, nevüket beírják a Kultúra Lovagjainak aranykönyvébe. Az avatás a történelmi díszőrség által őrzött Szent Korona másolatának jelenlétében történik.

A szombaton avatott lovagok között van mások mellett Tenk Antal, ny. egyetemi tanár (Mosonmagyaróvár), Micsik Béla törökbecsei (Szerbia) hitoktató, népzenész, Joszif Bozsuk nagybocskói (Ukrajna) polgármester, Ulrich Moritz eislebeni (Németország) szinkrontolmács, Balázs Géza nyelvész, Benkő László zenész, Ember István MÁV-alkalmazott, Farkas Veronika révkomáromi (Szlovákia) művészettörténész, Léphaft Pál nagybecskereki (Szerbia) grafikus, Prokopp Mária művészettörténész, Radnainé Fogarasi Katalin , a Nemzeti Örökég Intézet főigazgatója, Tarics Péter külpolitikai újságíró és Vörös Árpád táncművész.

A magyar kultúra napját 1989 óta ünneplik január 22-én annak emlékére, hogy a kézirat tanúsága szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be Szatmárcsekén a Himnuszt.

 

Forrás: kisafold.hu

 

Prof. Dr. Tenk Antal (Mosonmagyaróvár) ny. egyetemi tanár laudációja:

Lovagias tettek: A Mosonmagyaróvári Agrártudományi Főiskolán 1962-ben szerzett agrármérnöki oklevelet. Kétévnyi termelési gyakorlatban végzett munka után egyetemi tanársegéd lett Alma Materében. 55 évnyi sikeres oktatói pályáján 1992-ben egyetemi tanárrá nevezték ki. Nyugdíjba vonulásakor 2008-ban professor emeritusi címet kapott. Közben tanszékvezetői, intézetigazgatói, dékánhelyettesi és rektorhelyettesi feladatokat látott el. Már egyetemi tanársegédként patrónusa volt az intézmény különféle művészeti csoportjainak, és tagja az egyetem Vegyes Karának. 1965-től „előadóképző” tanfolyamokat szervezett a végzés előtt álló hallgatók részére, ahol a résztvevők szakmai műveltségét, előadó-képességét és készségét fejlesztették. 1972-ben – az országban elsőként – TIT Hallgatói Csoportot hozott létre, melynek 6 éven át tanár-elnöke volt. A csoport tagjai a téli estéken szakmai előadásokat tartottak a környező falvakban. Ugyanebben az évben kezdeményezte Egyeteme és a Nyitrai Szlovák Agrártudományi Egyetem közti kulturális kapcsolat felvételét. E kapcsolatnak közel két évtizeden keresztül egyik patrónusa volt. Oktatási és nevelési dékánhelyettesként 1989-ben bekapcsolódott az Alpok-Adria nemzetközi együttműködésbe, ahol az olasz-magyar kapcsolatok erősítésén dolgozott. Ennek egyik eredménye lett az a négy nemzetközi kórusfesztivál, melyeket 1996-2002. között rendezett az Egyeteme olasz, szlovák és magyar kórusok részvételével. 2001-2003. között oktatási és intézményfejlesztési rektorhelyettesként a Nyugat-magyarországi Egyetem 7 karának kulturális tevékenységét felügyelte. Kezdeményezője és szervezője volt 2002-től minden évben megrendezett „Adventi hangverseny”-nek, illetve a 2003-tól megrendezésre kerülő „Hallgatói Művészeti Napok”-nak. Az intézmény megalapításának 2018-ban megtartott 200 éves jubileumára elkészítette kétkötetes intézménytörténeti művét, melyben nagy teret szentelt annak mindenkori kulturális tevékenységére. „Pedagógusi életművéért”.

A kiemelkedő elismeréshez ezúton is gratulálunk Professzor Úrnak az óvári gazdászok közössége, az oktatott gazdászgenerációk nevében!

 

Forrás: http://www.alkotohazak.shp.hu

 

Források:

https://hirado.hu/kultura-eletmod/cikk/2020/01/18/magyar-kultura-napja-atadtak-a-kultura-lovagja-cimeket

http://www.alkotohazak.shp.hu/hpc/web.php?a=alkotohazak&o=kituntetettek_2020_TnG8