Egyetemi TMDK, 2019. november 21.

A Széchenyi István Egyetem Tudományos és Művészeti Diákköri Tanácsa 2019. november 21-én rendezte meg 33. alkalommal a Tudományos és Művészeti Diákköri Konferenciát, valamint 9. alkalommal került sor a TMDK-hoz kapcsolóló szakmai és tudományos programok megvalósítására.

A Konferencián 188 egyetemi hallgató 19 szekcióban és 2 workshop keretében összesen 153 előadáson mutatta be tudományos vagy művészeti területen elért eredményeit. Az idei félév különlegessége, hogy először került megszervezésre nemzetközi szekció, melynek keretein belül a nemzetközi hallgatóinknak is lehetősége nyílt, hogy az Országos Tudományos Diákköri Konferenciára jogosultságot szerezhessenek, illetve a Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar szervezésében középiskolás diákok is részt vettek a konferencián.

A folyamatos szakmai ellenőrzést 78 konzulens, felkészítő oktató és kb. 85 zsűritag biztosította, akik között megtalálhattuk a tanszéki mérnöktől az egyetemi tanárig az egyetem számos tanszékének oktatóit és hallgatói képviselőit. A Tudományos és Művészeti Diákköri Konferencia a délutáni órákban megtartott eredményhirdetéssel zárult. Az okleveleket TMDT elnök asszony és a TMDT titkára adta át a kari diákköri tanácsok vezetőinek közreműködésével. Összesen 20 első díj, 20 második díj, 11 harmadik díj és 18 különdíj került kiosztásra.

A konferencián 120 pályamunka szerzett jogosultságot a 2021 tavaszán megrendezésre kerülő Országos Tudományos Diákköri Konferenciára. Az egész napos programsorozaton mintegy 400 hallgató, oktató és érdeklődő vendég vett részt.

 


Alma Materünk hallgatói négy szekcióban (Agrártudományi, Állattudományi, Élelmiszertudományi és Vidékfejlesztési szekciók) mutatták be eredményeiket, a Széchenyi István Egyetem karai közül a legnagyobb létszámú hallgatói csoportot alkotva.

A nagyszámú résztvevő és érdeklődő hallgatóság érdekes és magas színvonalú előadásokat és élénk szakmai vitákat hallhatott a rendezvényen. A diákköri munkák jó színvonalát mutatja, hogy a bíráló bizottság minden dolgozatot javasolt az Országos Tudományos Diákköri Konferenciára, amelynek Agrártudományi Szekcióját Budapesten, az Állatorvostudományi Egyetemen fogják megrendezni.

A konferencián Karunk hallgatói közül az alábbiak értek el helyezést vagy kaptak különdíjat:

Agrártudományi Szekció:

1. hely: Szabó Gergely, konzulens: Dr. Kukorelli Gábor egyetemi adjunktus
2. hely: Zsebő Sándor, konzulens: Dr. Milics Gábor egyetemi docens
Különdíj: Takács Szilárd László, konzulens: Barla Ferenc tanszéki mérnök

Állattudományi Szekció:
1. hely: Kocsis Alexandra Krisztina, konzulens: Dr. Zsédely Eszter egyetemi docens
2. hely: Sárvári Loretta Csilla, konzulens: Dr. Tempfli Károly egyetemi docens
3. hely: Bácsi Brigitta, konzulens: Dr. Gulyás László egyetemi docens

Élelmiszertudományi Szekció:
1. hely: Hatvan Zoltán, konzulensek: Dr. Varga László egyetemi tanár és Dr. Süle Judit tudományos munkatárs (MTKI)
2. hely: Őri Szabina, konzulens: Székelyhidi Rita tanársegéd
3. hely: Varga Judit, konzulens: Dr. Zsédely Eszter egyetemi docens
Különdíj: Kovácová Gréta, konzulens: Dr. Kapcsándi Viktória egyetemi adjunktus

Vidékfejlesztési Szekció:
1. hely: Székely Rita, konzulens: Dr. Mezei Katalin egyetemi docens
2. hely: Varga Szabolcs, konzulens: Dr. Mezei Katalin egyetemi docens
Különdíj: Amtmann Petra, konzulens: Dr. Mezei Katalin egyetemi docens

Ezúton is gratulálunk valamennyi versenyzőnek és konzulensnek az eredményekhez és kívánunk további sikeres munkát!

Forrás: https://tdk.sze.hu/kezdolap-1/tmdk-dijazottak-2019-osz 

Dr. Gulyás László, TDT elnök
Dr. Zsédely Eszter, TDT titkár