OTDK 2019 Debrecenben és Gödöllőn

2019. április 16-18., illetve 24-26. között került megrendezésre a XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Agrártudományi Szekciója a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Karán Debrecenben, majd a Társadalomtudományi Szekciója a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán Gödöllőn.

Debrecenben karunkat 11 hallgató előadóként és 11 oktató bíráló bizottsági tagként képviselte. A jól szervezett és jó hangulatú konferencián színvonalas előadások hangzottak el, és egyben lehetősége volt az agrár-felsőoktatás képviselőinek a találkozásra, kapcsolatépítésre.

A konferencián karunk hallgatói közül az alábbiak értek el helyezést vagy kaptak különdíjat:

Környezetgazdálkodási tagozat:
1. hely - Gubó Eduard: Ösztrogének és ösztrogénhatású gyógyszerek jelenlétének vizsgálata tejelőszarvasmarha-telepek hígtrágyájában
konzulens: Dr. Szakál Pál egyetemi tanár, Dr. Plutzer Judit hidrobiológus

Állattenyésztéstani tagozat A:
Különdíj - Geiger Adrienn: Cikta juh populációk vizsgálata mikroszatellitek segítségével
konzulens: Dr Tempfli Károly egyetemi adjunktus

Élelmiszertudományi tagozat B:
Különdíj - Mecséri Dávid: Rovarőrlemény adagolás hatása a búzakenyér fehérjeértékére
konzulense: Dr. Zsédely Eszter egyetemi docens

Gödöllőn karunkat 3 hallgató előadó képviselte. A szintén jól szervezett és jó hangulatú konferencián Györkös Kincső és Szabó Zsolt, illetve Hatvan Zoltán és Szabó Zsolt szerzőpárosok mutattak be egy-egy színvonalas előadást, amelyek Alma Materünk bicentenáriuma okán - az eddigiektől eltérően társadalomtudományi területen - agrár- és intézménytörténeti témakörökben készültek.

Köszönjük az oktató kollégáknak a Bíráló Bizottságokban végzett munkáját. A díjazottaknak és témavezetőiknek gratulálunk és valamennyi résztvevőnek további eredményes munkát kívánunk! A következő, XXXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Agrártudományi Szekciójának házigazdája az Állatorvostudományi Egyetem lesz.

Dr. Gulyás László, TDT elnök
Dr. Zsédely Eszter, TDT titkár