Emlékezés a 2018. december 17-én elhunyt Dr. Orbán József tanár úrról

Szomorúan értesültünk arról, hogy 2018.12.17-én Dr. Orbán József (Jóska) az egykori Üzemgazdasági és Vezetéstudományi Intézet intézetigazgatója, karunk Wittmann Antal-díjas oktató-nevelője türelemmel viselt rövid betegség után elhunyt. Egy oszlopos tagját vesztette el az Óvári Gazdászok nagy családja, aki évtizedeken keresztül öregbítette és adta tovább a Gazdász hagyományokat.

Kedves Jóska, hiányozni fogsz nekünk. Jó tanácsaid, szívednek jóságos rezdüléseit örökké emlékeinkbe zárjuk. Nyugodj Békében.

Dr. Orbán József Levente Dunabogdányban, 1946. szeptember 14-én született. 1965-ben a váci mezőgazdasági technikumban érettségizett. Az egyetemi tanulmányait, mint okleveles agrármérnök, 1969-ben fejezte be Mosonmagyaróváron, az Agrártudományi Főiskolán.

A Pest Megyei Növényvédő Állomásra társadalmi ösztöndíjasként került és járási felügyelőként dolgozott 1972-ig. Ezt követően megyei zárszolgálati munkakört látott el. Közben elvégezte 1971-ben Gödöllőn a növényvédelmi szakmérnöki szakot.

1973. április 1-én pályázat útján került vissza Mosonmagyaróvárra tanársegédnek az Agrártudományi Egyetem Növényvédelmi Tanszékére. Itt a "Növényvédelmi állattan" és a "Növényvédelmi kórtan" című tantárgyak gyakorlati foglalkozásait vezette.

1981-ben védte meg egyetemi doktori disszertációját növényvédelmi témában. 1982-ben egyetemi adjunktusi kinevezést kapott. 1996-ban védte meg kandidátusi értekezését, mely alapján a "Mezőgazdaság-tudomány kandidátusa" lett. Egyetemi docensi kinevezését 1996 júniusában kapta meg.

1986-tól 1999-ig a Munkaszervezési és Üzemvezetési Tanszék tanszékvezető helyettese volt. 2005. december 1-től 5 évre szóló intézetvezetői megbízást nyert el. A 2003/2004. tanévtől a NYME FMK Mezőgazdasági Mérnöktanár Szak mosonmagyaróvári konzultációs központjának vezetését is ellátta úgy, hogy ezen a szakon az „Iskolai gyakorlatok” c. tárgyak szervezését irányította és az „Ergonómia” c. tantárgyat oktatta 2009-ig.

A 2012. szeptemberi nyugdíjba vonulását követően szerződéses oktatóként tovább folytatta a mérnöktanári és a növényvédelmi szakokon tevékenységét. A Mérnöktanári szakon az Iskolai gyakorlat és az Összefüggő egyéni gyakorlat. c. tantárgyak, míg a Növényvédelmi szakon az Integrált növényvédelem – kertészet – és – szántóföld c. tantárgyakat oktatta.

1973 óta vett részt különböző szakmai, köztestületi, bizottsági és közéleti tevékenységekben. Alapító tagja volt a MAE Agrártudományi Egyesület Munkatudományi Társaságának. Az MTA Agrárökonómiai Szakbizottságának köztestületi, a VEAB munkabizottsági, a MAKE egyesületi, és a Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara köztestületi tagja volt.

A magyar népi kultúra hazai és külföldi terjesztésében kifejtett munkáját 1980-ban SZOT oklevéllel, 1986-ban miniszteri kitüntetéssel ismerték el. A Kar Óvári Gazdász Néptánc-együttesének tevékenységét 1976 óta szervezte és vezette. 2011-ben Mosonmagyaróvár kultúrájáért díját vehette át, melyet a Város Önkormányzati Testülete ítélt oda a városban és a városért kifejtett több, mint 40 éves kulturális-közéleti tevékenységéért.

A mosonmagyaróvári karon kifejtett munkája elismeréseként két alkalommal (1990-ben és 1999-ben) kapta meg az "Egyetem Kiváló Dolgozója", 2004-ben pedig a Nyugat-Magyarországi Egyetem Kiváló Oktatója kitüntetést.

Az Óvári Gazdászok Szövetségének vezetősége az Alma Mater érdekében végzett kimagasló és önzetlen tevékenysége elismeréséül 2009-ben Wittmann Antal-díjjal tüntette ki, mely egyben az oktató-nevelő munkájának elismerése is volt. 2011-ben a Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztérium Minisztere a több évtizedes, elismerten magas színvonalú felsőoktatási oktatói, kutatói és vezetői munkássága elismeréséül a Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett kitüntetést adományozta számára.

 

Mosonmagyaróvár, 2019.01.16

Dr. Kalmár Sándor

 

"Tisztelgés a képek által is Dr. Orbán József életútjának"

 

Dr. Orbán József (1946-2018)

 

2011.02.10-én Dr. Orbán József a Szervezés és logisztika című tankönyv társzerzőjeként a Kiváló Magyar Agrárszakkönyv és Felsőoktatási Tankönyv nívódíját vehette át.

 

2002 szeptemberi évkezdő értekezlet a "Tangiban"

 

Franciaországban (Issoire) a néptáncosokkal (1998.09.14.)

 

Baromfitenyésztési hetességen - a régi telepen - hallgatókkal (2003.04.09.)

 

Orbán József a fiatal oktatók (PhD hallgatók) körében (2006.03.10.)

 

Vizsgáztatás közben Deák-tér igazgatói iroda (2006.05.29.)

 

Az Óvári Gazdászok Szövetsége által odaítélt Wittmann Antal-díj átadásakor 2010-ben Dr. Nagy Frigyes elnökkel

 

Dr. Orbán József temetése 2019.01.04-én

 

Dr. Orbán József sírja