Az egy évvel ezelőtt elhunyt Mészáros Mihály tanár úrra emlékezünk

Egy esztendeje, 2017. október 9-én, életének 70. évében tért örök nyugovóra Mészáros Mihály tanár úr, Alma Materünk Testnevelési Tanszékének mindenki által tisztelt és szeretett vezetője. Tavaly, október 25-én vettünk végső búcsút tőle az óvári temetőben. Halálának első évfordulóján életútjának alábbi ismertetésével és utódja, Németh Aladár tanár úr emlékező gondolataival elevenítjük fel városszerte ismert alakját.

Mészáros Mihály 1947. november 18-án született Mosonmagyaróváron. Alap- és középfokú tanulmányait szülővárosában folytatta, majd 1967-ben tett sikeres felvételi vizsgát a budapesti Magyar Testnevelési Főiskolára. A képzés megkezdése előtt azonban még letöltötte 11 hónapos kötelező sorkatonai szolgálatát a Kalocsai Harckocsi Ezred állományában. A Honvédség alatt katonatársaival már nagyon sokat versenyeztek atlétikában, ahol országos bajnoki helyezéseket értek el.

Visszaemlékezése szerint 1968-tól 1972-ig főiskolai hallgatóként gyönyörűszép 4 évet töltött el kollégistaként. Ezen időszak alatt is indult atlétikai versenyeken, ahol jelentős eredményeket ért el. Már második és harmadik évfolyamos korában a KSI-ben (Központi Sportiskola, Budapest) atlétikai szakágban segédedzőként dolgozott.

A sikeres államvizsgát követően megkapta a középiskolai testnevelő tanári minősítést, a főiskolai évek alatt atlétikából edzői és hét sportágban segédedzői oklevelet szerzett.

Fiatal testnevelő tanárként

Tanulmányainak végeztével visszatért szülővárosába. 1972 és 1974 között a mosonmagyaróvári Kossuth Lajos Gimnázium és Szakközépiskolában tanított testnevelést, emellett 1972-től már a MOGAAC NB III-as kosárlabdacsapatát is edzette.

1974-ben vette feleségül Magyar Zsuzsanna agrármérnököt. Házasságukból két gyermek született: 1975-ben Mészáros Attila, 1978-ban Mészáros Linda.

1974-ben keresték meg az Agrártudományi Egyetem mosonmagyaróvári Mezőgazdaságtudományi Karáról a Testnevelési Tanszékre szóló állásajánlattal. Ezt rövid gondolkodás után elfogadta. Döntése nem volt előzmény nélküli, hiszen a megelőző években már sokat dolgozott a MOGAAC férfi kosárlabdacsapatának előrelépéséért. 1974. augusztus 16-tól így lett az Agrártudományi Egyetem Testnevelési Tanszékének egyik beosztott testnevelő tanára. Nem egyedül érkezett, mivel a gimnáziumból atléták és kosárlabdázók jöttek vele a MOGAAC DSE-be, így a Diáksport Egyesület létszámát is sikerrel növelte. 1975-től már a MOGAAC ügyvezető elnökeként tevékenykedett, 1991-től pedig a Testnevelési Tanszék vezetését is ellátta.

A tevékeny kezdeti években, 1974-től 1982-ig sok-sok minősített atlétát, országos bajnokot és országos bajnokságon korosztályos minősített atlétákat nevelt, azonban legnagyobb sajnálatára az atlétika szakági Sportiskolát időközben megszüntették.

Önéletrajzi írása szerint ebben az időszakban már csak néhány túlkoros és egyetemi hallgatókból álló kis csapatokat tudtak összeállítani. Ezen idő alatt azonban két alkalommal is játszott kosárlabda-csapatával az MB II-be történő feljutásért. Játékosai és személy szerint ő is rengeteg munkát fektetett a cél eléréséért, azonban az első osztályozón a Sárbogárdi Videotontól, a következő évi osztályozón pedig a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola (Szombathely) csapatától szenvedtek vereséget.

Edzői instrukciók

Ezekben az években számos infrastrukturális fejlesztéssel gazdagodott az egyetemi kar. Kollégáival ekkor építették meg a Mosoni-Duna jobb partján lévő MOGAAC vízitelepet, a Sportcsarnok mögött bitumenes, villanyvilágításos kézilabdapályát és kispályás labdarúgásra alkalmas pályát. A Sportcsarnok akkori alagsorában kondicionálótermet alakítottak ki a pince helyett.

Testnevelő tanári munkája mellett az 1990-es évek közepétől már csak mint sportvezető dolgozott a MOGAAC DSE-ben. A sportegyesületben férfi és női kézilabda, férfi kosárlabda és karate szakosztály működött. Az egyesület vezetése rengeteg energiát fordított az utánpótlás nevelésére, de az eredményességben ez sajnos nem minden esetben tükröződött vissza.

Mészáros Mihály tevékenysége során a Testnevelési Tanszék nagyon sokrétűen közelítette meg a testnevelést és annak oktatását. Kollégáival hat féléven át oktatták a tárgyat, ebből három szemesztert tett ki az alapképzés és három félévet a hallgatók által választott szakosított sportágak elsajátítása (vízi sportok, úszás, kajakozás, kenuzás, lovaglás, erőemelés és a többi labdás sportág).

Az irodában

Változott a világ és a jól kialakított struktúrát elhagyva az újonnan bevezetett, ún. Bolognai-rendszerben két félévre csökkentették a testnevelés óraszámát. 2001-től 2011-ig testnevelő tanár kollégáival együtt sokat harcolt azért, hogy legalább az első és a második évfolyam számára bevezessék a heti két-két óra testnevelést.

A mosonmagyaróvári hallgatók mellett egy másik felsőoktatási intézmény diákjai is abban a szerencsés helyzetben voltak, hogy Mészáros Mihály tanár úr oktatta őket. 1975-től nyugdíjba vonulásáig a szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola második évfolyamos testnevelő tanár jelöltjeinek tanította a síkvízi kajakozást, síkvízi kenuzást, vízitáborozást és a síkvízi túrázást. Mészáros Mihály tanár úr 2011-ben vonult véglegesen nyugdíjba.

A Magyar Horgász hasábjain

A vízzel és a horgászattal való kapcsolata már kisgyermekkorában kezdődött, hiszen a Mosoni-Duna partján állt a szülői házuk. A horgászat, mint kedvenc időtöltése, csak a katonaság és a Budapesten töltött évek alatt szorult háttérbe. Kedvelt horgászvizei a Duna, a Balaton és tavaink voltak. A Mosonmagyaróvári Horgász Egyesület aktív tagjaként annak vezetésében is részt vett. Hosszú ideig volt a Fegyelmi Bizottság tagja, majd elnöke. Már nyugdíjasként, 2013-ban választották meg az egyesület elnökévé, amely posztjában a szervezet közgyűlése 2015-ben újra megerősítette – sajnos a négy évre szóló megbízatását már nem tudta kitölteni. Két vezetői ciklusa során azért dolgozott, hogy tagjaik számára jó és eredményes körülményeket biztosítsanak tavaikon a horgászathoz és minél több fiatalt nyerjenek meg és vonjanak be e szép sportágba.

Mészáros Mihály

Egyetemi oktatóként, tanszékvezetőként a hallgatókat, a hallgatói sportot tartotta szem előtt. Ahol tudta segítette őket. A tantervi testnevelés órákon túl az évfolyam bajnokságokat szervezte, vezette, valamint sítáborokat is szervezett a gazdász hallgatóknak.

Számtalan kitüntetést kapott munkásságáért. Többek között Mosonmagyaróvár város önkormányzata, illetve a Magyar Egyetemi és Főiskolai Diáksport szövetség is elismerésben részesítette az egyetemi és a városi sport szervezéséért.

Munkáját lelkiismeretesen becsületesen, és rendkívül precízen végezte, legyen szó adminisztratív feladatokról, edzésről, vagy szervezésről.

Munkabírása, szakmaisága és sportszeretete vitathatatlan. Mi edzők, sportvezetők még sokat tanulhattunk volna tőle.

Németh Aladár és Németh Attila

 

 

A megemlékezés összeállításában nyújtott nélkülözhetetlen segítségükért köszönetet mondunk Mészáros Mihályné Magyar Zsuzsannának, Mészáros Attilának, Bognárné Mészáros Lindának és Dr. Kalmár Sándornak!