Rangos elismerésben részesült Szövetségünk titkára

2018. június 8-án Németh Attila, a Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar munkatársa, kedves kollégánk, abban a megtiszteltetésben részesült, hogy munkája elismeréseként, pedagógusnap alkalmából a kitüntetettek között lehetett, és szakmai munkája elismeréseként az Agrárminisztérium épületében átvehette Dr. Nagy István agrárminisztertől a Nagyváthy Díjat.

A Nagyváthy János-díj államilag adományozott szakmai elismerés, melyet az Agrárminisztérium ítél oda minden évben azon személyeknek, akik az agrárminiszter feladatkörébe tartozó ágazatokat érintő felsőoktatás területén kiemelkedő munkát végeznek.

Németh Attila kollégánk az egyetemi oktatásban való oktatási feladataiért, az egyetemi hallgatók szakmai munkájának segítéséért, saját kutatási területének (a modern állattenyésztési technikák a juhtenyésztésben) kifejlesztésében elért eredményeiért, a K+F kutatási témák megvalósításában kifejtett tevékenységéért, valamint az óvári gazdászok történeti-történelmi emlékeinek ápolásáért, feltárásáért és feldolgozásáért részesült ebben a rangos elismerésben.

Németh Attila mosonmagyaróvári születésű, iskoláit Mosonmagyaróváron végezte. Egyetemi tanulmányait 2001-ben kezdte meg a Nyugat-magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar agrármérnök szakán. Tanulmányai alatt szakmai érdeklődése az állattenyésztés felé irányult. Tanulmányait és hallgatói munkásságát elsősorban ez határozta meg. Behatóan foglalkozott a modern tenyésztéstechnológiai eljárások kifejlesztésével és gyakorlati alkalmazhatóságával a juhtenyésztésben. Egyetemi évei alatt az állat-biotechnológiai szakirányt választotta, majd a kar Állatélettani és Biotechnológiai Tanszékének demonstrátora lett. Tanulmányi eredményei alapján Köztársasági Ösztöndíjas hallgató volt, ami csak a legjobbaknak adatik meg. Tudományos diákköri tevékenységét jól jelzi, hogy a MÉTE Országos Tudományos Diákköri Konferencián dolgozatával első helyezést ért el. Diplomáját 2006-ban vette át, és hallgatói tevékenységéért Rektori Dicséretben részesült.

A diploma megszerzése után a NYME MÉK Biotechnikai Állomásán dolgozott. A TDK dolgozatának folytatásaként, mint PhD hallgató, a mai napig a modern tenyésztéstechnikai, szaporodásbiológiai eljárások kidolgozásán és bevezetésén munkálkodik a hazai és a nemzetközi juhtenyésztésben, melynek megvalósításában segítségére van szaktanácsadói tapasztalata. Ebben a minőségben 2016-ban a Wageningen University & Research külső szakértőjeként tevékenykedett. Ezen ismeretei a juhtenyésztés gyakorlati oktatásában kamatoztathatók, illetve a hallgatók szakmai versenyekre való felkészítésében intézményünk javát szolgálják. Publikációi száma közel kilencven, melyek tudományos munkája eredményeként főleg kutatási eredményeiből születtek, de szaktanácsadói és egyetemtörténeti munkásságát is tükrözik.

Feltétlenül meg kell említeni Németh Attila elhivatottságát a város és az egyetem történetét és történelmét illetően. Már egyetemi évei alatt érdeklődése egyre komolyabbá vált ezen területek iránt. Szívesen foglalkozik az egykori gazdászok, egyetemi tanárok és kutatók életrajzi adatainak gyűjtésével, archiválásával. Tevékenysége eredményeként több mint hatszáz, a magyar mezőgazdasághoz kötődő, valamely szempont szerint fontos, érdekes vagy figyelemre méltó életutat befutó személy életrajzát rendszerezte. 2010-ben az Óvári Gazdászok Szövetsége gondozásában jelent meg az általa szerkesztett „Biographiae Ovariensis I.- válogatott életrajzok a magyaróvári agrár-felsőoktatás 190 éves történetéből (1818-2008)”, melynek második kötete 2018-ban kerül bemutatásra. E téren végzett kimagasló tevékenységéért 2010-ben az Óvári Gazdászok Szövetsége Wittmann Antal-díjban részesítette.

Az Óvári Gazdászok Szövetségének diplomaszerzése óta tagja, majd 2012 óta vezetőségi, illetve titkári feladatokat lát el. Az óvári gazdászhagyományok ápolása és a fiatalabb nemzedékekkel történő megismertetése érdekében a szervezet, leginkább Németh Attila koordinálásával, több ezer relikviát (korabeli fotókat, kordokumentumokat, könyveket, filmfelvételeket, gyűjteményeket) digitalizált és tett közkinccsé a honlapján a mosonmagyaróvári egyetemi kar elmúlt két évszázados történelméből, köztük szép számmal olyanokat is, amelyek egyedülálló lenyomatai hazánk agrártársadalmának és felsőoktatásának. Az így létrehozott kollekció és az azt bemutató internetes felület nem csak hazánkban, hanem nemzetközileg is unikális, többek között számos bel- és külföldi kutató munkáját segítette az eddigiekben. Az ezen a területen végzett munka jelenti az alapját azoknak a köteteknek, amelyeknek szerkesztését Németh Attila jelenleg is végzi az egyetemi kar alapításának 200. évfordulója okán.

Németh Attila töretlen munkabírása, elhivatottsága, empatikus emberi tulajdonságai, segítőkészsége teszi munkájában elismert, közkedvelt kollégává.

Az Óvári Gazdászok népes családja, valamint a Széchenyi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar kollektívája nevében szívből gratulálunk, munkájához további sok sikert kívánunk!

Kovácsné Dr. Gaál Katalin, professor emerita
Fazekas Imre, elnök