Meghívó „Tablókiállításra” - 2018. június 20.

Tablókiállítás nyílik Egykori hallgatók fotográfiái az 1800-as évektől a II. világháború kitöréséig alcímmel a Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Karán 2018. június 20-án (szerda) 9:15-kor a kar PHARE épületében (a megnyitó helyszíne az Auditórium).

A Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Karán és annak jogelődjeiben végzett évfolyamok az 1957. esztendőtől kezdődően folyamatosan elkészíttették egyedi tablóikat. Ezek jelenleg az ősi magyaróvári vár folyosóinak falait díszítik annak mindhárom szintjén, illetve néhány darab fellelhető még az Alma Mater „B” épületében is. A lépcsőfordulókban megbújva két érdekességgel is találkozhat a szemlélődő. Az egyik az 1936-ban végzett hallgatók tablója, a másik az 1939-ben oklevelet szerzett évfolyam 20 éves találkozóján megjelentekről készült portréképek bekeretezett gyűjteménye.

Kevésbé közismert azonban, hogy egykori hallgatóinkról – a hazai felsőoktatásban párját ritkító módon – már a fotográfia történetének kezdeteitől állnak rendelkezésünkre fényképek. A közel 600 db felvételt – amely olyan egyedülálló fotót is tartalmaz, mint a tanulmányait az intézmény alapításának évében, 1818-ban kezdő Veszely László időskori fényképe – Hitschmann Hugó (1838-1904) gyűjtötte és rendezte össze három hatalmas albumba 1864 környékén.

Hitschmann Hugó egykori óvári gazdász és tanár, az osztrák mezőgazdasági szaksajtó megteremtője írta az első „történelminek” tekinthető, az Alma Mater néhai professzorait és hallgatóit összesítő visszatekintést.

Hiánypótló művében feldolgozta az 1818 és 1864 között tanulmányaikat Magyaróvárott folytató közel 2000 hallgató rendelkezésre álló adatait. Könyvében egy rövid bevezető után 4 oldalt szentel az 1864-ig az intézményhez kötődő 36 tanár rövid életrajzi megjegyzésekkel történő felsorolására, majd 86 oldalon keresztül ABC sorrendben ismerteti az egykori hallgatókat, feltüntetve a beiratkozásuk tanévét, a születési időpontjukat és annak helyét. Kezdeményezésére elindult egyfajta adat- és fényképgyűjtés a gazdászok között (kivel mi történt az iskola elvégzése után, hol dolgozik, stb. – egyfajta „korabeli facebookot” létrehozva). Így a műben helyet kapott még egy adatközlő rubrika is, amelyben feltüntették - amennyiben ismert volt - az egykori hallgató akkor aktuális tartózkodási helyét, munkahelyét és beosztását.

Hitschmann könyvéhez tartozik az a három hatalmas fényképalbum, amelyek unikálisak a maguk nemében: ezek rejtik a beküldött közel 600 korabeli fényképet a hajdani hallgatókról. Az ötletgazda kezdeményezése páratlan volt a maga idejében, mivel akkoriban még egyáltalán nem volt széles körben elterjedt a fotótechnológia, illetve nem készítettek iskolai tablókat sem. Ismereteink szerint egyedülálló, hogy egy oktatási intézmény ilyen, vagy ehhez hasonló jellegű kollekcióval rendelkezzen. A korabeli hallgatók Európa számos országából érkeztek Magyaróvárra felsőfokú tanulmányokat folytatni, így több fénykép a kontinens távoli és elsők között alapított fotóműtermeiből került városunkba.

A gyűjteményt aztán rövid ideig Hitschmann Hugó fiatal tanártársa, a későbbi akadémia igazgatója, sipeki Balás Árpád gyarapította tovább. Az utolsó fényképek azonban már a Balás távozása utáni és visszatérése előtti 1870-es évekből származnak. A kiállítás ezen kuriózum fotográfiák, illetve az egyetemi karon és a Hansági Múzeumban még fellelhető további párját ritkító közel 800 tablókép másolatait mutatja be a tanulmányait 1878-ban kezdő évfolyamtól a II. világháború kitörésének időszakáig.

A kiállítás első része rendszerezésében követi a Hitschmann-féle gyűjtés felépítését, azaz a tanulmányok megkezdésének éve szerint és ABC sorrendben foglalja össze a hallgatókat. A későbbi tablóképeket felölelő második szakasz névsor és a tanulmányok befejezését jelölő évszám alapján került csoportosításra.

A képekhez tartozó személynevek pontos megjelenítése számos problémát vetett fel, mivel háromnyelvű forrásmunkák (magyar, latin és német nyelvű tanulmányi anyakönyvek, jegyzékek, albumok) álltak rendelkezésre a remélhetőleg kellően precíz azonosításhoz. Az egységesítés érdekében a hazai írásmód szerinti sorrendben tüntettük fel a képek alatti neveket, illetve a keresztneveket is magyarul közöljük a kiállított tablókon.

Az 50 poszteren bemutatott fényképek mellett az épületben kihelyezett hét tárlóban további értékes és érdekes fotóanyagok - albumok, tablók, hallgatói csoport- és életképeket bemutató egyedi felvételek - kerültek kiállításra.

Az itt bemutatott közel 1500, valamint a vár épületében található további 5000 portréfotót az Óvári Gazdászok Szövetsége az elmúlt években digitalizálta és honlapján az érdeklődő közönség elé tárja egy adatbázissal kiegészítve, amely az eredeti írásmódokban történő eligazodásban is segítséget nyújt a kutatóknak.

A kiállítás létrejöttét az Óvári Gazdászok Szövetsége és a Hansági Múzeum segítette, amelyért ezúton is köszönetet mondunk! A megvalósításban közreműködtek: Halász Ágnes, Hatvan Zoltán, dr. Kalmár Sándor, Kányási Balázs, Kovácsovics Tímea, Németh Attila, Sándor Tibor, Sárvári Loretta, Szabó Zsolt, Takács Krisztina, Varga Máté és Zsebő Sándor. 

A Hitschmann-féle gyűjteményről további információ érhető el honlapunkon:

http://ovarigazdasz.hu/1818-2018/a-honap-temaja-blog/508-korabeli-facebook-hitschmann-papir-alapu-kozossegi-portalja.html