Emlékezés a "Gazdászfa emlékoszlop" megálmodójáról - Füstös János (1937-2018)

Régi időkben, amikor a gazdászok a parkon keresztül a kollégiumba igyekeztek, el kellett haladniuk egy óriási, többszáz éves nyárfa mellett. Gazdászgenerációk számára volt ez a hely feledhetetlen emlék. Hiába gondoskodtak „tápanyag utánpótlásáról”, a fa megöregedett, és elpusztult. Ehhez némi gyújtogató vandalizmus is hozzájárult. A Cserháti Kollégium előkertjében egy üvegépítmény őrzi a fa egy darabját.

Évfolyamunk elhatározta, hogy 2001-re, 40 éves találkozónkra emléket állítunk az öreg fának. Az évfolyam számos tagja tevékenykedett a megvalósításban. Füstös János az emlékoszlop tervezését, Iváncsics János a szükséges faanyag megszerzését, Németh Endre a csúcson lévő búzakalász készíttetését, Németh István az engedélyeztetést és a kivitelezéssel együtt járó teendőket vállalta. Az avatóbeszédet Magassy Dániel mondta, de elhangzott az alkotó beszéde is, aki a közelmúltban hosszú betegség után távozott az élők sorából. Kötelességünknek érezzük megemlékezni erről a kiváló emberről, az emlékoszlop megálmodójáról.

Évfolyamtársunk, barátunk és pályatársunk Füstös János aranydiplomás agrármérnök az örök búzamezőkre költözött. Május 3-án a nagybácsai temetőben, a gyászszertartáson elhelyeztük sírján az évfolyam koszorúját, és megfogadtuk, hogy emlékét kegyelettel megőrizzük.

Füstös János 1937-ben Szerecsenyben született. Az általános iskolát szülőfalujában és Takácsiban végezte. 1956-ban Pápán a Türr István Gimnáziumban érettségizett. Párhuzamosan zenei tanulmányokat is folytatott, és különböző zenekarokban tevékenykedett. A kulturális életben gazdász korában is részt vett. 1957-61 között volt Alma Materünk hallgatója. Diplomája megszerzése után letöltötte gyakorlati idejét, és Bakonybélen, a helyi termelőszövetkezetben lett üzemegység-vezető. Ezután a Zirci Járási Tanácson kapott beosztást. Innen a helyi szakmunkásképző intézet mezőgazdasági gépszerelő szakára került. Háromévi pedagógusi kurzus elvégzése után több évig az intézetben tanított.
Zircen alapított családot. Három lányuk, majd hét unokájuk született.
1975-ben Győrbe költöztek. A Jedlik Ányos Szakközépiskolában dolgozott. Közben a Szent-Györgyi Szakiskola kollégiumának vezetője lett nyugdíjas koráig. Mellékállásban évekig oktatott faművességet. Faragott népi bútorokat, lakberendezési tárgyakat. Polihisztor volt. Életét meghatározta az Alma Materhez és évfolyamtársaihoz való ragaszkodás.

Füstös János beszéde a Gazdászfa Emlékoszlop avatásakor 2001-ben:

"Kedves Barátaim! Ezen a helyen állt az a kortalan, hatalmas fekete nyárfa, amely mellett naponta többször elmentünk, miközben éltük a gazdászok zsúfolt, színes életét. Az ős-öreg fával meghitt kapcsolatunk mégis az éjszakai órákban teljesedett ki, amikor valamelyik becsületsüllyesztőből tértünk nyugovóra a Liget Konviktusba. Szinte vezényszóra álltak meg a hazatérő gazdászok a „háromemberes” fatörzs mellett, hogy megkönnyebbüljenek a vidám esték „jó néhány létra” borának természetes következményeitől.

A régi nyárfát és a hozzá kötődő emlékeket idézi fel a most felavatott emlékoszlop. Négy hasábja az itt töltött négy évet jelképezi. A kezdő évfolyam adja az alapot. Ahogy telt az idő, úgy fogyatkoztunk létszámban, de a kötődés megmaradt, ami barátsággá nemesült, mely a mai napig összetart bennünket, mint ahogy az emlékoszlop acélpántjai összefogják a négy évfolyam hasábjait.
Az emlékoszlop tetején a búzakalász a szakmai érettséget, a sárgulást jelzi, és azt, hogy eredményesen befejeztük tanulmányainkat.
Az emlékoszlop üzeni az utódoknak, hogy volt egy évfolyam, amely megfogyva, de ma is magában hordozza az egyetemista ifjú évek, és Alma Materünk múlhatatlanul szép emlékét."

Azóta eltelt 17 év. Több mint 60 éve, 1957-ben 42-en indultunk, 23-an még élünk. Utoljára Füstös Jánostól búcsúztunk. Emlékét gazdásztársai, és a Gazdász Emlékoszlop őrzik.

Dr. Magassy Dániel - Dr. Nagy Frigyes - Dr. Németh István

 

Füstös János 1961-ben készült tablóképe