Mestertanár Aranyéremben részesült Dr. Gulyás László egyetemi docens

A XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia rendezvényeihez kapcsolódóan az Országos Tudományos Diákköri Tanács Elnöksége 2017. szeptember 5-én hozott döntése alapján eddigi tudományos diákköri munkát támogató tevékenységéért, kiemelkedő témavezetői és tudományszervezői munkájáért Dr. Gulyás Lászlót Mestertanár Aranyérem kitüntetésben részesítette.

A Mestertanár Aranyérem kiemelkedő témavezetői és tudományos diákköri szervezői munkáért adományozott elismerés mindazon oktatók és kutatók jobb megbecsülése és ösztönzése céljából, akik az egyetemisták és a főiskolások kötelező tananyag elsajátításán túlmutató, tudományos diákköri, szakkollégiumi vagy egyéb önképzési formában megvalósuló tudományos tevékenységének elősegítéséért, kibontakoztatásáért és elismeréséért témavezetőként és a tudományszervezés terén éveken át kiemelkedően eredményes, áldozatos munkát végeztek.

Gulyás László már egyetemi hallgatóként bekapcsolódott az Állattenyésztési Tanszék kutatómunkájába. Egyetemi tanulmányai során több alkalommal vett részt kari és intézményi tudományos diákköri konferenciákon, valamint Országos Tudományos Diákköri Konferencián. A gyakorlatban eltöltött idő alatt (1982-1992) mint külső témavezető segítette a hallgatók kutatómunkáját. Gulyás László egyetemi oktatóként 1992-től az Állattudományi munkacsoport kutatásaiban vesz részt, és segíti a hallgatók tudományos diákköri tevékenységét. Az 1992-2017 közötti időszakban szakmai irányításával (témavezető, konzulens) 157 egyetemi hallgató (osztatlan képzés, MSc, BSc, FSZ) diplomát szerzett és 133 hallgató vett részt TDK-konferenciákon, Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon, MÉTE Konferenciákon, ahol számos helyezést értek el, illetve kaptak különdíjat. Az Országos Agrár-Felsőoktatási Intézmények Gazdászversenyein szakmai felkészítésével a mosonmagyaróvári kar hallgatói csapatai 16 alkalommal vettek részt, ahol öt I. helyezést, két II. és három III. helyezést értek el. 2005-től a Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Karon a Kari Tudományos Diákköri Tanács elnöke, és szervezi, irányítja a tudományos diákköri munkát. A XXXIII. OTDK (2017) Mosonmagyaróváron megrendezett Agrártudományi Szekciójának ügyvezető titkára volt.

A Mestertanár Aranyérem kitüntetés átadására a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia ünnepi záró ülésén, 2017. november 20-án (hétfő) 11.00 órai kezdettel, a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében (1051 Budapest, Széchenyi István tér 9. I. emelet) került sor.

Szívből gratulálunk az elismeréshez!

 

 

 

Az OTDT kitüntetés átadó ünnepi üléséről készült fotók (Nagy Gábor, New Generation Solutions) elérhetőek a következő oldalon: https://drive.google.com/drive/folders/1DTs-X17UihSP2PBPkmnWanYzmTFRUKSB

 

A kitüntetés átadó ünnepi ülés filmfelvétele (teljes film):