Magas rangú elismerésben részesült Kovácsné Dr. Gaál Katalin

Fazekas Sándor miniszter úr Miniszteri Elismerő Oklevelet adományozott Kovácsné Dr. Gaál Katalinnak, Alma Materünk professor emeritájának a védett őshonos sárga magyar tyúk génvédelme és az elitállomány tenyésztésszervezése érdekében végzett kiemelkedő munkájáért nemzeti ünnepünk alkalmából. 

Gaál Katalin professzor asszony 1948-ban született Mosonmagyaróvárott. 1970-ben szülővárosában okleveles agrármérnöki, majd Gödöllőn 1986-ban mérnöktanári diplomát, 1976-ban egyetemi doktori, 1995-ben a mezőgazdasági tudomány kandidátusa fokozatot szerzett, 1999-ben habilitált. Első és egyetlen munkahelye a Mosonmagyaróvári Agrártudományi Egyetem. Miután végigjárta az egyetemi oktatói ranglétrát, 2000-ben megkapta egyetemi tanári kinevezését. 1995-től az Állattenyésztéstani Tanszék vezetője, 2002-től az Állattudományi Intézet igazgatója nyugdíjba vonulásáig, majd emerita professzorként dolgozik tovább.

Oktatói és kutatói munkásságának középpontjában a magnézium adagolással kapcsolatos hatásvizsgálatok és a baromfitenyésztés állt. Nevéhez fűződik több mint 25 éve az őshonos sárga magyar tyúk fajtafenntartása és génmegőrzése, valamint az elitállomány tenyésztésszervezése Mosonmagyaróváron. Más pályázatok mellett konzorcium vezetőként részt vett a régi magyar tyúk génvagyon tenyészállat-forgalmazási, valamint termékfejlesztési alapjainak kidolgozásában.

2002-2013 között az Ujhelyi Imre Állattenyésztési Doktori Iskola állattenyésztési programvezetője. Számos szakmai testület tagja és vezető tisztségviselője. Kiterjedt publikációs listával rendelkezik, több szakkönyv fejezeteinek és egyetemi jegyzeteknek szerzője.

A kitüntető elismeréshez az Óvári Gazdászok népes családja nevében ezúton is gratulálunk!

(Professzor asszony az elismerést később veszi át, a felvétel a 2016-ban életműve elismeréseként kapott Sófalvy Ferenc-díj átvételekor készült)