1834-36

Az 1834-ben beiratkozott évfolyam tagjainak fellelhető arcképeiAz 1834-ben beiratkozott évfolyam névsora

Babos Benedek Bognár József Daray János Dobias Gusztáv Feitscher Imre Freiler (Szabadfy) József Goltner József Hell Jenő
Jörg Antal Kutka Antal Kuzma Sámuel Meskó Arisztid Müller Mátyás Nitnaus Károly Pfisterer Sándor Pinkasz József
Pongrácz Tivadar Popovchich József Richter János Scheidlin János Schnell András Staudach Antal, báró Stipanits Péter Stokofsky János
Szluchoviny András Szontagh Ferenc Tátray László Trepini Alajos Weichinger András Weiterschütz József Werner Vilmos