1975 levelező képzés

Az 1975-ben levelező tagozaton végzett évfolyam tablója és tablóképeiAz 1975-ben levelező tagozaton végzett évfolyam névsora

Balázsfalvi Attiláné Lippach Lenke Barna István Bosák Károly Bölcskey Károly Csapó Imréné Csóka Márta Csémi József Cser János
Csiba István Csigó Kálmán Endrődy Jánosné Horváth Erzsébet Fodor Sándor Gálos Károly Gregosits Dezső Gyenizse László
Hábetler Márton Horváth Imre Horváth Sándor Karsay István Kerekes Kálmán Kiss István Kiss János
Lakatos Tibor Mazanecz József Mészáros Ernő Molnár Sándor Monostori László Móri István Nagy Attiláné Várnagy Klára
Nagy Tibor Németi József Olgyay Ede Paksy Péter Posch Károlyné Potyi Erna Rongits Károly Sájer Antal
Schrammer Miklós Sifter Lajos Simon János Skoda Dénes Soóky János Sukola András Tóth Mihályné Nagy Rozália
Tóth Pál Vallai Pálné Gazsó Ilona Várdaróci József Velin Csaba Veszelovszky László Wiedermann Károly Wohlmuth Richárd