1925-28

Az 1925-ben beiratkozott évfolyam tagjainak fellelhető arcképei (lelőhely: Hansági Múzeum, Mosonmagyaróvár*)Az 1925-ben beiratkozott évfolyam névsora

 

Andrónyi Andor Baboss István Bacsák János Bakos Ferenc Balogh Aladár
Balogh Ferenc balpataki Balpataky Pál Bárdossy Antal Beretvás László Bergmann Endre
Blazsevácz Lajos Braun Károly Chemez Győző Curilovic Ottokár Czirbesz József
Csatáry Elemér Csöndes László Dankó Adorján Deréky István vitéz Dienes László
Elek István bártfaujfalusi Fábry István Godin Imre Göttmann István Gőzsy Géza
Graf Jenő Győry Sándor Haffner János Harsányi Miklós Hász János
Hervölgyi István hisnyói Hisnyay Heinzelmann Béla Iszkay László Ivány József talpasi Kabdebó István
nagykállói Kállay Kornél Kartali József Kasza Géza Kattenbach Rezső Keller Jenő
Kemény Pál Keve László Király Aurél balásfalvi Kiss Emil Kiss Géza
Kiss István Klausz Róbert König András Kugler Nándor Lugosy László
Mikolás Gábor limanovai Muhr Ernő Myskowszky Imre Nagy János Nagy Kardos József
Páll Gábor Pecze Mátyás kispolányi Perneczky László Pethe Géza Plaszky Aladár
Pleidell István Puschmann Ödön Rácz László szentmártoni Radó Kálmán Radványi Imre
Rátz Kálmán Rázsó Zoltán Ribiczey (Recsák) Béla Rudolf Gyula Schuth Vilmos
Seywerth Antal Simon Kálmán Somlyó Ferenc Stróbel Zoltán Szabó Zoltán
Szieberth János Szita István Szluha Béla Szombathelyi Gyula iglói Szontagh Antal Pál
Takáts Ödön Temesváry Béla Tiringer József Tóth Zoltán Töpler Ervin
Töpler László Ujvári Antal Vácz Endre Vázsonyi György Vomberg Vilmos
Weber Endre Weber Kálmán Zmertych Kálmán

 

* A tabló rendelkezésre bocsájtásáért és a digitalizálás engedélyezéséért, valamint közreműködéséért és önzetlen segítségéért külön köszönet illeti Székely Zoltán múzeumigazgatót, Thullner István helytörténészt, illetve Tóth Máté történészt! A tablókép pontos lelőhelye: Hansági Múzeum Fotógyűjteménye; 9200 Mosonmagyaróvár, Fő út 19. (Cselley-ház). Web: http://hansagimuzeum.hu/