Prof. Dr. Dr. h. c. Iváncsics János

Prof. Dr. Dr. h. c. Iváncsics János 1938. november 10-én született Petőházán. 1957-ben iratkozott be a Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Akadémiára, ahol 1961-ben szerzett diplomát. A tudomány iránti érdeklődése már hallgató korában megnyilvánult, demonstrátorként érdeklődési területe az anatómia volt.

Pályáját a Lajta-Hansági Állami Gazdaságban kezdte, de hamarosan a Bólyi Állami Gazdaságba került Babarcra. A gyakorlatban töltött néhány év után 1963-ban tanársegédként került vissza Alma Materébe. Végigjárva a ranglétrát, 1969-ben adjunktus, 1979-ben docens, végül 1990-ben egyetemi tanár lett.

Oktatóként az állattenyésztéstant, azon belül általános állattenyésztéstant, állatgenetikát, szaporodásbiológiát és állattenyésztési biotechnológiát adott elő. Az egyetemi kar egyik doktori (PhD) iskolájában 1993-2000-ben vezetője volt az Állati termék előállítás biológiai, technológiai és ökonómiai kérdései című főprogramnak és ezen belül a Szarvasmarha termékek előállítása és feldolgozása alprogramnak. Emellett tudományos pályafutása is töretlenül ívelt: 1967-ben egyetemi doktori, 1979-ben kandidátusi, 1992-ben az MTA doktora fokozatot szerzett.

Az állattenyésztés tudományának számos területével foglalkozott: genetikai markerek kutatása a szelekció fejlesztése érdekében, populációgenetikai és tartástechnológiai vizsgálatok, tejtermelés és a nyerstej-minőség genetikai alapjai, a sárga magyar baromfifajta nemesítése. Eredményeit számos hazai és külföldi publikációban foglalta össze.

Dr. Kuroli Géza dékánsága idején két ciklusban töltötte be Mosonmagyaróvárott a dékánhelyettesi tisztséget, majd 1994-1999 között a kar dékánja volt. Halála előtt lett az újonnan, 2000-ben létrehozott Nyugat-Magyarországi Egyetem általános rektorhelyetteséből annak rektora.

Oktatói-kutatói munkássága mellett társadalmi szerepvállalása is jelentős volt: elnökként működött a Magyaróvári Mezőgazdasági Szakemberek Klubjában - az Óvári Gazdászok Szövetsége jogelődjében -, a Magyar Tudományos Egyesületek Szövetsége (METESZ) és a Magyar Agrártudományi Egyesület (MAE) városi és megyei szervezeteiben, valamint a Mosonmagyaróvári Múzeumbarát Egyesületben, illetve a helyi Szent László Emlékbizottságot is vezette.

Munkásságát számos alkalommal ismerték el: a Mezőgazdaság Kiváló Dolgozója (1975), METESZ-díj (1981), MAE Aranykoszorús Jelvény, Kiváló Munkáért (1985), Ujhelyi Imre-díj (1993). A két intézmény közötti eredményes együttműködés alapján 1994-ben a Bécsi Agrártudományi Egyetem (BOKU) tiszteletbeli doktori címét kapta meg. 1998-ban a Magyar Köztársasági Érdemrend Tiszti Keresztje kitüntetésben részesült. Halála után családja vehette át a számára ítélt Pro Urbe Mosonmagyaróvár díjat (2003) és a Giesswein Sándor-emlékérmet (2011).

2002-ben hunyt el Mosonmagyaróvárott, sírja a magyaróvári régi temetőben található. 2008-ban tiszteletére emléktáblát helyeztek el az egyetemi kar "B" épületének falán. Ugyanezen évben - születésének 70. évfordulóján - a Nyugat-magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kara emlékének szentelte a XXXII. Óvári Tudományos Napok c. konferenciarendezvényt.

1961-ben nősült, házasságából 3 gyermek született. Ifj. Dr. Iváncsics János - Mosonmagyaróvár város alpolgármestere - szintén Alma Materünkben szerezte diplomáját. 

 

Németh Attila

Források:

Tenk Antal: Dr. Dr. hc. Iváncsics János: 1938-2002. Acta Agronomica Óvariensis. 2002. 44. 1. 95-96. p.
Enzsöl Imre: Iváncsics János. In: Kimlei Péter - Tuba László (szerk.): Moson megyei életrajzi lexikon. Huszár Gál Városi Könyvtár. Mosonmagyaróvár, 2006. 93-94. p.
Németh Attila (szerk.): Biographiae Óvárienses I. Válogatott életrajzok a magyaróvári agrár-felsőoktatás 190 éves történetéből (1818-2008). Kiadja az Óvári Gazdászok Szövetsége. Mosonmagyaróvár, 2009. 307 p.