1969 levelező képzés

Az 1969-ben levelező tagozaton végzett évfolyam tablója és tablóképeiAz 1969-ben levelező tagozaton végzett évfolyam névsora

Bácsi Sándor Berkó József Biczó Jenő Bodorics János Chapó Kálmán Cséfalvay Gyula Csige Imre
Csomka László Domine Karolina Gémes József Gyepes József Gyűrü Imre Gyüszi Vince Juhász László
Káróly István Kazmer Ferenc Kelemen István Kiss Ernő Klemm László Kollár András Konka Tamás
Kopacsek Imre Kukorelli Gyula Majnovics Lajos Major Gyula Makács Károly Mesterházi Antal Mesterházi Elek
Mesterházi László Mészáros Károlyné Nagy Zoltán Németh István Oláh József Olgyar László Pénzes Elek
Pócza Gyula Pula József Sárközi Antal Somogyi Endre Szabó Árpádné Szabó Imre Szabó József
Szabó Zsuzsanna Szemes Dezső Szokolányi Klára Takács Dénes Ungár Vilmos Világi Viktor Zumpf Etelka