1970-75

Az 1975-ben végzett évfolyam tablója és tablóképeiAz 1975-ben végzett évfolyam névsora

Balassa Gergely Bánlaki Zsolt Baranyay Alfréd Biszkup Márta Cs. Németh Iván Csizmadia Józsefné Bakó Mária Lujza
Dózsa László Ebenspanger Jenő Ekk István Fábián István Galambos András Gergely István
Gergely Istvánné Abért Krisztina Gruber Gabriella Házas Zoltán Homor Antal Horváth Mária Kecskés Béla
Keresztes János Kiczenkó Sándorné Szajkó Etelka Kóbor Lajos Kontz Péter Kőrössy Ágnes Lehoczki Péter
Lipthay Jolán Makay Gábor Mártonfai Dénes Máté József Matócza Zsigmond Mészáros Mihályné Magyar Zsuzsanna
Molnár Lajos Nagy Ildikó Ódor Ferenc Óhegyi Annamária Oroszi József Pap János
Peresztegi László Pethes Sándorné Jantsits Klára Pethő László Petrányi István Pleszkán Mária Prikler György
Rácz Imre Roszík Péterné Liditt Erzsébet Sik Gyula Sipőcz József Ströcker Károly Szabó István
Szabó Károly Szalai Kálmán Széchenyi Gizella Széles Zsuzsanna Széplaki Zoltán Szüts Szilvia
Takács Gábor Tóth György Vámosi Csaba Zsilinszky László