1970-75

Az 1975-ben végzett évfolyam tablója és tablóképeiAz 1975-ben végzett évfolyam névsora

Balassa Gergely Bánlaki Zsolt Baranyai Alfréd Biszkup Márta Cs. Németh Iván Csizmadiáné Bakó Mária
Dózsa László Ebenspanger Jenő Ekk István Fábián István Galambos András Gergely István
Gergelyné Albert Krisztina Gruber Gabriella Házas Zoltán Homor Antal Horváth Mária Kecskés Béla
Keresztes János Kiczenkóné Szajkó Etelka Kóbor Lajos Koncz Péter Kőrössy Ágnes Lehoczki Péter
Lipthay Jolán Makai Gábor Mártonfai Dénes Máté József Matócza Zsigmond Mészárosné Magyar Zsuzsanna
Molnár Lajos Nagy Ildikó Ódor Ferenc Óhegyi Annamária Oroszi József Pap János
Peresztegh László Pethesné Jantsits Klára Pethő László Petrányi István Pleszkán Mária Prikler György
Rácz Imre Roszikné Liditt Erzsébet Sik Gyula Sipőcz József Ströcker Károly Szabó István
Szabó Károly Szalai Kálmán Széchenyi Gizella Széles Zsuzsanna Széplaki Zoltán Szüts Szilvia
Takács Gábor Tóth György Vámosi Csaba Zsilinszky László