Valétálás és diplomaosztó a 2012/2013-as tanév végén

A 2013. június 14-én tartott ünnepi tanévzáró tanácsülésen közel száz fiatal gazdász vehette át diplomáját a mosonmagyaróvári egyetemi karon.

A mesterképzésen (MSc) harmincheten, a felsőfokú szakképzésen (FSz) harmincnyolcan tettek sikeres záróvizsgát a szemeszter végén. Az egyetemi alapképzésben (BSc) részt vevő hallgatók döntő többsége a féléves gyakorlatok után, decemberben fejezi be tanulmányait.

A helyi kar egyik legszebb hagyománya a valétálás - a végzős gazdászok búcsúzása a várostól és az Alma Matertől -, amely 2013. május végén zajlott le Mosonmagyaróvárott. A ballagás hagyományosan fogatos felvonulással kezdődött, majd emlékfaültetéssel folytatódott. A gazdászjelöltek este fáklyás felvonulással búcsúztak a várostól. A Városházán Dr. Nagy István polgármester mondott búcsúztatót, a hallgatók nevében pedig Szűcs Ádám köszönt el a településtől (A Mosonmagyaróvári Városi TV riportja ide kattintva válik elérhetővé, a duoinfomovar fotóriportja pedig ezen a linken keresztül jelenik meg). Nappali tagozaton 108, levelezőn 88, szakmérnökképzésben pedig 22 hallgató valétált, többségük - a kötelező gyakorlat teljesítése után - idén decemberben kapja meg diplomáját, egy részük azonban a most lezajlott tanévzáró ünnepélyen már átvehette az oklevelét.

Az ünnepi kari tanács bevonulása, és a Himnusz eléneklése után elsőként Prof. Dr. Faragó Sándor rektor köszöntötte a friss diplomásokat és a vendégeket. Az elmúlt évek tanulmányait lezárva hivatást szereztek. A mezőgazdaság ugyanis nem szakma, hanem küldetés - emelte ki a 195 esztendeje fennálló Alma Mater idei tanévzáró ünnepségén elhangzott beszédében. A Nyugat-magyarországi Egyetem vezetője hozzátette: a most végzett gazdászok az ország legnagyobb kincsével, a termőfölddel fognak sáfárkodni. Emellett reményét fejezte ki, hogy nem csak tudással, hanem kellő elkötelezettséggel és szakmaszeretettel is felvértezték magukat az elmúlt évek alatt.

További képek a duoinfomovar.hu honlapról ide kattintva érhetők el.

Ezt követően a fogadalomtétel következett, amely során a végzett hallgatók esküt tettek, hogy az Alma Materben eltöltött éveik során szerzett tudást a lehető legnagyobb igyekezettel fogják hasznosítani. A közös esküt követően közel száz gazdász vette át büszkén az óvári intézmény által kiállított diplomáját Prof. Dr. Schmidt Rezső dékántól.

Prof. Dr. Szakál Pál oktatási dékánhelyettes a záróvizsgákról adott jelentésében elmondta, hogy nappali és levelező tagozaton, egyetemi alap- és mesterképzésben számos szakon (Agrármérnök; Agrár-mérnöktanár; Állattenyésztő mérnök; Élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnök; Élelmiszermérnök; Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök; Környezetgazdálkodási agrármérnök; Mezőgazdasági mérnök; Növényorvos; Vidékfejlesztési agrármérnök) összesen negyvenkilenc hallgató tett záróvizsgát. Ezen felül, szakirányú továbbképzés keretében tizenhárom növényvédelmi szakmérnök zárta le most tanulmányait. Az alapképzésben - a bolognai folyamatnak megfelelően - a hét féléves képzésben részt vevő hallgatók többsége decemberben fejezi be tanulmányait és kap majd diplomát.

Szakál professzor beszédében kiemelte: mesterképzésben néhány szakterületen szinte csak a mosonmagyaróvári karon végeztek hallgatók az országban. Így például agrármérnök-tanárokat csak az Alma Mater képez, ezen a szakon az idei tanévzárón tizenegyen zárták le tanulmányaikat.

A magyaróvári agrár-feslőoktatás történetében második alkalommal kerültek kiosztásra a felsőfokú szakképzésben végzett hallgatók oklevelei. Ebben a képzési formában Gazdálkodási menedzserasszisztens, Gyógynövény- és fűszernövény-termesztő és -feldolgozó, Hulladékgazdálkodási technológus, Ménesgazda, Ökológiai gazdálkodó, Projektmenedzser asszisztens, valamint Szőlész-borász szakokon vehette kézhez harmincnyolc diák a bizonyítványát. A Prof. Dr. Szakál Pállal készült riport ide kattintva válik elérhetővé a Mosonmagyaróvári Városi Televízió honlapján.

Ezt követően Prof. Dr. Schmidt Rezső dékán az agrárium előtt álló új kihívásokról beszélt a végzős gazdászoknak, kihangsúlyozva, hogy a megújuló energiaforrásokra egyre növekvő igény, a csökkenő termőföld és öntözővízkészlet mind új kihívások elé állítják az ágazatban dolgozókat. Emellett felhívta rá a figyelmet, hogy a mezőgazdászoknak ma már az élelem-előállítás mellett az élhető környezet fenntartása is feladata. Ünnepi beszédének második felében megköszönte a kar dolgozóinak, hogy a magas óraterhelés és a munkájukat nehezítő, esetenként gátló körülmények ellenére is kiválóan végezték feladatukat. Sőt, olyan előremutató tevékenységek terén is kiválóan helyt tudtak állni, mint a nagy sikerrel zárult EUREKA 2013 angol nyelvű kurzus, amelyen Európa számos országából érkeztek Alma Materünkbe hallgatók, és amely talán az angol nyelvű képzés beindításának alapja is lehet a későbbiekben.

A Nyugat-magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Karának hallgatói nevében Varga László, a Hallgatói Önkormányzat elnöke köszönt el a végzős gazdászoktól. Beszédében újra felidézte a közösen eltöltött éveket, a balekhéttől kezdve a vizsgaidőszakot záró ünneplésekig. Emellett kiemelte, hogy a végzős gazdászok olyan kapcsolatrendszerre tettek szert, amely egész életük során hasznukra lehet.

A búcsúzó szavak után dr. Iváncsics János, Mosonmagyaróvár alpolgármestere - aki 24 éve szintén itt vette át diplomáját - köszöntőjében arra kérte a frissen oklevelet szerzett hallgatókat, hogy vigyék tovább az egyetem és a város jó hírét. Az önkormányzat nevében további sok sikert kívánt a végzősöknek az élet további megpróbáltatásaihoz. A tanulmányaikat most befejező fiatal szakemberek diplomájuk mellé átvehették a  "Mosonmagyaróvár Tiszteletbeli polgára" kitüntető címet  is.

Az Óvári Gazdászok Szövetsége nevében mondott beszédében Fazekas Imre elnök arra szólította fel a jelenlévőket, hogy legyenek méltó tagjai annak a büszke csapatnak, amelyet az óvári gazdászok fémjeleznek a világ, a gazdaság bármely részére sodorta őket az élet. Kiemelte: "Szerteágazó, nagy rokonsággal és nagy barátságokkal rendelkező család a miénk. Ma nem szakadtatok el az Alma Mátertől, hiszen egy rendes családban gondoskodnak az utódokról. Ezt a szoros kapcsolatot ajánlom nektek a Szövetség részéről, hiszen a kapunk mindig nyitva áll előttetek." Búcsúzóul két fontos dologra kérte a frissen végzett gazdászokat: egyrészt legyenek büszke, egyenes derékkal és felemelt fejjel járó, megbecsült tagjai a társadalomnak, másrészt igaz ragaszkodásukat az ősi Alma Materhez el ne hagyják.

A hagyományoknak megfelelően a diplomaátadó kari tanácsülésen vehették át doktori okleveleiet a PhD képzést sikeresen abszolváló doktoranduszok. Idén Prof. Dr. Faragó Sándor három új doktort avatott a karon: Dr. Benke Hedvig, Dr. Varga Jenő és Dr. Vér András a tudományterület különböző ágaiban dolgozva készítették el értekezéseiket és védték meg azokat sikerrel.

Az ünnepi tanácsülés második felében került sor a Professor Emerita és Professor Emeritus címek adományozására is, amelyeket több évtizedes, gazdászgenerációkat nevelő munkájuk elismeréseként Prof. Dr. habil. Gaál Katalin és Prof. Dr. Benedek Pál intézetigazgatók, illetve Prof. Dr. habil. Szűcs Mihály tanszékvezető és Prof. Dr. habil. Veszeli Tibor részére kerültek átadásra.

Az ünnepség végén címzetes egyetemi docensi kinevezést adott át Prof. Dr. Schmidt Rezső dékán Leitner Lászlónak, az Aqua Kft. ügyvezetője számára, majd a Gazdászhimnusz közös eléneklésével zárult az ünnepség, amelyről a Mosonmagyaróvári Városi Televízió tudósítását ide kattintva érhetik el.

Érdekesség, hogy a NymE MÉK, a Kisalföld napilap és a mosonmagyaróvári önkormányzat közös szervezésében nagy sikerrel zárult Nyugdíjasegyetem 298 hallgatója pár nappal korábban, 2013 június 12-én vehette át oklevelét. A rendezvénysorozatról készült Tv riport, beszámoló és fotóriport a kulcsszavakra kattintva válnak elérhetővé.

A cikk elkészítéséhez nyújtott segítségükért köszönet a Nyugat-magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Tanulmányi Osztálya munkatársainak!

 

Források:

Nyugat-magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Tanulmányi Osztálya
Méhes Ákos: Diplomaosztó: százhárom új zöld szakember ünnepe. Kisalföld. 68. 138. 2013. június 15. 9. o.
http://www.duoinfomovar.hu/?view=galeria&g=3224
http://www.duoinfomovar.hu/?view=galeria&g=3291
http://mosonmagyarovartv.hu/?p=3615
http://mosonmagyarovartv.hu/?p=3678
http://mosonmagyarovartv.hu/?p=3703
http://mosonmagyarovartv.hu/?p=3712
http://www.duoinfomovar.hu/?view=galeria&g=3285
http://www.kisalfold.hu/mosonmagyarovari_hirek/ismereteket_szereztek_es_kozosseget_epitettek/2337335/