Tenk Antal professor emeritus munkásságát Debrecenben is elismerték

A Debreceni Egyetem Rektora és Szenátusa Tenk Antal kimagasló közéleti tevékenységét, a Debreceni Egyetem hírnevének öregbítését és az intézmény sokoldalú támogatását Civis Honoris Causa kitüntető cím adományozásával ismerte el.

 

A Civis Honoris Causa kitüntető címet évente legfeljebb két olyan belföldi és külföldi személynek ítélheti oda a Debreceni Egyetem Szenátusa, aki kimagasló közéleti vagy művészeti tevékenységet fejt ki, valamint munkásságával, erkölcsi vagy anyagi támogatásával segítette az egyetem vagy annak valamely szervezeti egysége jó hírnevének erősítését.

 

A Civis Honoris Causa kitüntető címet igazoló oklevél
 

Tenk Antal debreceni munkássága mintegy 55 évvel ezelőtt kezdődött még tanársegéd korában, amikor a Mosonmagyaróváron egy évvel korábban bevezetett Társadalmi Szakoktatói Tanfolyamról tartott előadást a Debreceni Agrártudományi Főiskolán. Két évvel később, 1968-ban tagja lett annak a Tanterv Előkészítő Bizottságnak, melynek Bencsik István, a Debreceni Agrártudományi Főiskola akkori rektora volt az elnöke. A Bizottság Debrecenben tartotta üléseit, ahol az agrártudományi főiskolák 1970-ben tervezett egyetemmé történő átalakításáig kidolgozta az alap- és alapozó tantárgyak új - egyetemi szintű - tantervét. Tenk Antalnak az 1970-es évek közepétől rendszeresen jelentek meg cikkei a Debreceni Agrártudományi Egyetem Tudományos Közleményei című folyóiratban és gyakran tartott előadásokat az Egyetem tudományos konferenciáin. 1976-ban ismét dolgozott Debrecenben, amikor tanulmányozta a Vállalatgazdasági Szakmérnöki Szak szervezésével és működésével kapcsolatos feladatokat. Erre azért volt szükség, mert 1977-ben Mosonmagyaróváron is tervezték a szak bevezetését, melynek szakvezetőjévé Tenk Antalt nevezték ki. Az előbb leírt debreceni szereplések alkalmat adtak személyes kapcsolatok - köztük barátságok - kialakítására is, melyek közül a Tenk Antal és Nemessályi Zsolt között köttetett barátság és gyümölcsöző együttműködés ma is élő kapcsolat.

1993-ban, a PhD-képzés indulásakor az agrárközgazdasági PhD programot kidolgozó bizottság élére Nemessályi Zsoltot nevezték ki, aki Mosonmagyaróvárról Tenk Antal, Salamon Lajos és Veszeli Tibor professzor urakat vonta be a közös munkába. Ettől fogva a két egyetem oktatói kölcsönösen részt vesznek egymás PhD képzésében. Tenk Antal a Debreceni Egyetemen végzett munkájáért 2018-ban, 80. születésnapja alkalmából megkapta az MTA Debreceni Területi Bizottsága által adományozott a Tudomány Támogatásáért Érem kitüntetést, melyet Nemessályi Zsolt professor emeritus, a Bizottság korábbi elnöke adott át részére. 

A Tudomány támogatásáért kapott érem 

Az utóbbi néhány évben a Dicső múltunk című könyvsorozat új pályára állította Tenk Antal debreceni kapcsolatait. A Debreceni Egyetem folyóiratában, a GERUNDIUM című egyetemtörténeti lapban mindegyik kötetről részletes recenzió látott napvilágot. Nemessályi Zsolttal és Surányi Béla agrártörténésszel közösen két tanulmányuk jelent meg az egyetemtörténeti lapban a debreceni és a mosonmagyaróvári intézmény múltbeli kapcsolatairól.

 

 A legutóbb megjelent Dicső múltunk kötetről bővebben IDE kattintva olvashatnak.

 További érdekességekért látogassák meg Facebook oldalunkat is!