Háromoldalú együttműködési megállapodás a Hansági Múzeummal - 2014. június 2.

Az Óvári Gazdászok Szövetsége és a mosonmagyaróvári egyetemi kar háromoldalú együttműködési megállapodást írt alá a Hansági Múzeummal az Alma Mater alapításának 200. évfordulójára történő felkészülés jegyében.

A Hansági Múzeum képviseletében Székely Zoltán igazgató, valamint dr. Schmidt Rezső dékán és Fazekas Imre elnök 2014. június 2-án látták el aláírásukkal egy közös munkaebéd során azt a együttműködési megállapodást, amelynek keretében szorosabbra kívánják fűzni együttműködésüket az alábbi pontok területén:
- hozzájárulás hazánk, de főként Mosonmagyaróvár és az egykori Moson vármegye történetének, kiemelten a főhercegi és a paraszti gazdálkodás (élelmiszergazdaság), az agrár-szakoktatás és -kutatás, valamint a magyaróvári vár történeti emlékeinek kutatásához, feldolgozásához és megóvásához;
- közös rendezvények szervezésével (pl. ismeretterjesztő előadások, kiállítások, Múzeumok Éjszakája programsorozat, stb.) elősegítik a tevékenységeikhez kapcsolódó ismeretanyagok széles körben történő megismertetését;
-a közös célok elérése érdekében adott esetekben további közreműködő partnereket vonnak be (pl. önkormányzatok, vállalatok, stb.) munkájukba, valamint folyamatosan figyelemmel kísérjék a különböző külső források (pl. pályázati lehetőségek) igénybevételének lehetőségeit.

A reménybeli együttműködés keretében a felek biztosítják a rendszeres információcserét, tapasztalataik kölcsönös megosztását, melyek felhasználásával a háromoldalú megállapodás kibővíthető, változtatható.