Sikerrel zárult az évzáró gyertyafényes vacsora 2013. december 13-án

Az Óvári Gazdászok Szövetsége 70 fő részvételével 2013. december 13-án, pénteken 18 órától tartotta hagyományos gyertyafényes, nosztalgiazenés évbúcsúztató vacsoráját az Egyetem Étteremben.

A délutáni sikeres könyvbemutatót követően hamarosan élettel és zenével telt meg a helyiség, ahol Fazekas Imre köszöntötte a megjelenteket, és néhány mondattal búcsúztatta a Szövetség programokban gazdag elmúlt évét. Egyúttal felhívta a figyelmet a közeljövő programjaira, elsőként a 2014. január 25-én megrendezésre kerülő jubileumi XL. Agrárbálra.

Az elnöki beszámolót követően emléklapok átadására került sor. Elsőként az idei évben a Szövetség munkáját példamutató módon támogató, a magunk elé kitűzött célok elérésében segítséget nyújtó személyek vehették át Fazekas Imrétől a köszönet szavai mellett díszokleveleiket. A kitüntetett személyek között volt Szilágyi Balázs (2006), a Szövetség új honlapjának tervezője és megalkotója, aki a mai napig fejleszti és karban tartja weblapunkat. A sor Zengő Ferenccel (2008) folytatódott, aki az Alma Mater területén található tablók és tablófényképek megörökítésében és digitalizálásában szerzett elévülhetetlen érdemeket. A fotóművész viszonzásul egy általa készített, a magyaróvári várat ábrázoló nagyméretű panorámafényképet adott át ajándékul a Szövetség számára. A NymE MÉK Szaktanácsadó és Továbbképző Intézetével folytatott sikeres együttműködés jegyében - amelyben szerepel többek között a közeljövőben nyíló internetes gazdászbolt is - vehetett át emléklapot dr. Vér András (2006) intézetigazgató.

Az Alma Mater alapításának 200. évfordulójára készülve Szövetségünk intenzív agrár- és intézménytörténeti kutatómunkát végez, amelyet 2018-ig folytatni is fog. Ehhez nyújtott nagyfokú segítséget Mosonmagyaróvár két közintézménye, a Hansági Múzeum és a Magyar Nemzeti Levéltár Mosonmagyaróvári Fióklevéltára. Az ezekben az egységekben megkezdett munka java még hátra van. Így megköszönve eddigi, és számítva további segítségükre kapott oklevelet Székely Zoltán múzeumigazgató és Beregszászi Balázs levéltáros. A velük folytatott kiterjedt együttműködés más területeket is érint: a Hansági Múzeum már több alkalommal adott otthont Szövetségünk rendezvényeinek, Beregszászi Balázs pedig aktív kutatója Hönel Béla építész munkásságának, aki az Alma Mater több épületének is tervezője volt.

Az alapításának 50. évfordulóját ünneplő mosonmagyaróvári lovasiskola emlékét megőrizendő a közelmúltban egy emlékülés keretében márványtáblák kerültek leleplezésre a "B" épület falán. A lovasiskola létrehozásában és működtetésében annak vezetőjeként elévülhetetlen érdemeket szerzett vitéz Prutkay János, akinek óvári gazdász fiai, Dr. Prutkay János (1965) és Prutkay Zoltán (1980) maguk is tovább öregbítették a hazai lovas szakemberek hírnevét a világban. Az emléktábla-avatás önzetlen támogatóiként a Prutkay-család nevében ők vehettek át emléklapokat Szövetségünktől, amely nem maradt viszonzatlanul: Fazekas Imre elnököt és Prof. Dr. Schmidt Rezső dékánt édesapjuk hagyatékából származó két, nagy becsben tartott képpel ajándékozták meg.

Az est protokolláris részét Dr, Tenk Antal Professor Emeritus köszöntése zárta. A 75. életévében járó professzorunkat - ugyan kicsit megkésve, de - külön oklevélben is részesítette Szövetségünk, mivel az idén ősszel avatott Hensch Árpád szobor felállításának egy személyben volt kezdeményezője, szervezője és lebonyolítója.

A rendezvény a hagyományoknak megfelelően vacsorával és hajnalig tartó zenés-táncos mulatsággal folytatódott.

A képek rendelkezésre bocsájtásáért külön köszönet illeti Dr. Németh Istvánt!