Ihász Lajos (1850-1908) óvári gazdász életéről szóló könyv bemutatója 2013. október 24-én

Az Óvári Gazdászok Szövetsége a Hansági Múzeum támogatásával 2013. október 24-én, csütörtökön 17 órakor könyvismertetőt szervez, amelyen Németh Tibor: „mások szegénységén segíthetni…” Ihász Lajos élete (1850-1908) című könyvének bemutatására kerül sor a Cselley-ház (Hansági Múzeum, Mosonmagyaróvár, Fő út 19.) első emeleti termében.

A könyvbemutatót megnyitja: Székely Zoltán, a Hansági Múzeum igazgatója.

A kötetet bemutatják:

  • Fazekas Imre, az Óvári Gazdászok Szövetsége elnöke: Ihász Lajos, az óvári gazdász
  • Dr. Nagy István országgyűlési képviselő, Mosonmagyaróvár Város polgármestere: Ihász Lajos politikai pályaképe
  • Kiss Miklós esperes, a Mosonmagyaróvári Evangélikus Gyülekezet lelkésze: Ihász Lajos, a Dunántúli Evangélikus Egyházkerület főfelügyelője

Az esemény a szerzővel történő beszélgetéssel és a mű dedikálásával zárul, amely a helyszínen megvásárolható lesz.

Az esemény meghívója ide kattintva válik elérhetővé.

Néhány gondolat Ihász Lajos (Bakonytamási-Hathalom, 1850 – Kolontár-Lőrintepuszta, 1908) életéről és munkásságáról:

„Ihász Lajost 1899-ben választotta felügyelőjévé – püspökkel egyenrangú világi vezetőjévé – a Dunántúli Evangélikus Egyházkerület, aminek köszönhetően 1901-től tagja lett az országgyűlés főrendiházának is. Önmagát mégsem méltóságos úrként, hanem csak szenvedélyes gazdaságrendezőként határozta meg. Kétségtelen, hogy a négyezer holdján folytatott korszerű gazdálkodásából származó jövedelme, különösen pedig erre alapozott jótékony megnyilvánulásai kölcsönöztek neki annyi tekintélyt, mellyel egyházi és utóbb világi téren is a legmagasabb szintekre juthatott. A mezőgazdaság iránti szeretetet – mondhatnánk – az anyatejjel szívta magába: pusztán született és nevelkedett. Ám ez önmagában mégsem lett volna elegendő az eredményes gazdálkodáshoz. Ehhez szükség volt még józan értékítéletre, elmélyült szakismeretre, az innovációk átültetésére, helyes alkalmazására. Az effajta szemléletmódot alighanem az alatt a négy félév alatt sajátította el, amelynek során gazdászati tanulmányokat folytatott. Először 1870 őszén lépte át a magyaróvári »gazdasági felsőbb tanintézet« kapuját.

Abban a szerencsés helyzetben volt, hogy tanulmányai befejeztével mindjárt önállóan foghatott gazdálkodásba. Rendkívül céltudatosan építette fel magát a mezőgazdaság világában, amihez jó érzékkel használta a nyilvánosságot is. Például kezdő gazda korától rendszeresen jelent meg kiállításokon, versenyeken gazdasága termékeivel, és soha nem kellett szégyenkeznie. Sikereinek főbb állomásai sorában hathalmi birtoka mintagazdasággá szervezését, az ezredéves kiállításon elnyert elismerő oklevelet és kiállítási érmet, s nem utolsósorban az 1900-as párizsi világkiállítás aranyérmét kell megemlítenünk. Ne higgyük azonban, hogy a nyilvánosság megragadására holmi hivalkodás vezette. A szakmai szemlékben a versenyszellem fellángolását, a jobb minőségű termékek előállításának zálogát látta. Ilyen úton remélte a magyar vidék felvirágozását, amit szívügyének tekintett. Ezért dolgozott aktívan különféle szervezetekben: tagként az Országos Magyar Gazdasági Egyesületben (OMGE), igazgatósági tagként a Veszprémvármegyei Gazdasági Egyesületben, elnökként a Devecser-vidéki Gazdakörben, alelnökként a Pápai Járási Gazdakörben. A lelkiismeretes közösségi munka a méltó elismerést is elhozta számára. 1898-ban a Ferenc József-rend lovagkeresztjét sokak szerint a filoxéravész által sújtott Balaton-felvidék életre keltéséért kapta meg. Az ottani kibontakozás jeleit látva írta róla egyik ismerőse: »Ihászunk áldott lelkű, istenes ember. Sok kellene nekünk e fajtából.« Hogy nem túlzó az efféle jellemzés, bizonyítja nagylelkűsége, melynek köszönhetően egyik – több mint kétezer holdas – birtokát végrendeletében közcélokra, egyházkerületére hagyta.”

Szöveg: Németh Tibor
Fotó: Strelisky műterem (Petőfi Irodalmi Múzeum tulajdona)  

A fiatal szerző - a Szegedi Tudományegyetem munkatársa - könyvének első bemutatójára az év elején Budapesten, a Budai Várban került sor a Jókay Alapítvány szervezésében, amelyen Szövetségünk is képviselte magát. A NymE Hallgatói Önkormányzata által is támogatott kötet sikerességét jelzi, hogy megjelenését követően a Jókai Mór Városi Könyvtár rendezésében Pápán is bemutatták, harmadik állomásként pedig Mosonmagyaróváron Szövetségünk szervezésében ismerheti meg a közönség a kötetet.