Emlékséta és koszorúzás Hönel Bélára emlékezve

2013. június 29-én Szövetségünk részt vett Hönel Béla építész (1863-1937) születésének 150. évfordulója okán szervezett városi sétán, illetve koszorúzással egybekötött megemlékezésen.

Az idei Hönel-emlékév programsorozata méltó módon tiszteleg a neves építész emléke előtt, akinek nevéhez nemcsak Mosonmagyaróvár mai arculatát meghatározó számos építmény köthető, hanem a századforduló környékén az Alma Mater körül létesülő több kutatóintézet székhelyének tervezése is.

Mosonmagyaróvár és vidékének legjelentősebb építészének, az Ipartestület volt elnökének tiszteletére szervezett séta és megemlékezés szombaton délután 3 órakor indult a Lajta szer 15. sz. háztól Beregszászi Balázs, a több mint háromszáz éves magyaróvári levéltár munkatársa szervezésében és vezetésével (Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltárának Mosonmagyaróvári részlege). A városnéző túra résztvevői körbejárták a magyaróvári városrész nevezetesebb, Hönel által tervezett épületeit, ezek múltjáról élvezetes beszámolókat is meghallgathattak. Az Ady Endre és a Magyar utcán keresztül a Hansági Múzeum főépületéhez érve Székely Zoltán múzeumigazgató mondott beszédet. A megemlékezők ezután a Fő úton visszasétáltak a Városkapu térre, ahol Kitley Tibor városi főépítész emlékező szavai hangzottak el.

Hönel jelentős építészi munkásság okán - és idő hiányában - nem sikerült az összes általa tervezett épületet megtekinteni, azokról Beregszászi Balázs fotóiból készült két videofelvétel - Hőnel Béla (1863-1937) magyaróvári építész munkái 1.; Hőnel Béla (1863-1937) magyaróvári építész munkái 2. - és egy képgaléria (duoinfomovar.hu) nyújt teljesebb betekintést.

A séta 17:30-kor a magyaróvári régi temetőben lévő Hönel-sírnál ért véget, ahol kezdetét vette a koszorúzással egybekötött megemlékezés. Beregszászi Balázs köszöntője után dr. Nagy István - óvári gazdász - polgármester és országgyűlési képviselő ünnepi beszéde hangzott el, majd imát mondott Kiss Miklós evangélikus esperes, amelyet  koszorúzás követett. Az esemény során közreműködött a Mosonmagyaróvár és Vidéke Ipartestület és a Mosonmagyaróvári Honvéd Hagyományőrző és Vitézi Rend. A  Mosonmagyaróvári Városi TV riportja a rendezvényről itt tekinthető meg, a Mosonvármegye folyóirat beszámolója itt tölthető le, a Civil Szemle elektronikus kiadásának cikke ide kattintva válik elérhetővé.

Köszönjük Beregszászi Balázsnak a fényképek rendelkezésre bocsájtását!

A  neves építész Mateócon (ma: Matejovce, Szlovákia; Poprád településrésze az Eperjesi kerület Poprádi járásában) született 1863. december 3-án. Az 1884-ben a késmárki gimnáziumban tett érettségi vizsgáját követően Hönel Béla Budapesten és Münchenben tanult építészetet. Az építőmesteri oklevelét 1888-ban szerezte meg. Tanulmányait követően önkéntesként szolgált a 44. gyalogezredben, ekkor tette le tiszti vizsgáját is. Az I. világháborúban már századosi fokozatban vett részt, harcolt Przemyśl megtartásáért is.

Szakmai karrierjét még Münchenben kezdte, de dolgozott Szepesszombaton is, majd egy pesti cég iroda- és építésvezetőjeként vezette a győri vasúti pályaudvar és a MÁV gépgyár építését. A Czóbel-Muskovits cég beltagjaként részt vett az esztergomi laktanya és csapatkórház, a lévai honvédlaktanya, valamint a zimonyi millenniumi emlékmű tervezésében, illetve felépítésében. A fővárosban töltött évei során indította el önálló magánvállalkozását, majd 1901-ben költözött Magyaróvárra.

Vállalkozása Magyaróvár és a történelmi Moson vármegye területén számos objektumot tervezett és épített, ezek a mai napig meghatározzák Mosonmagyaróvár városképét. Részt vett különböző gyártelepek fejlesztésében, illetve létesítésében: munkái között találjuk a Kühne gépgyár egyes épületeit, az ipartelepi villanytelepet, a mosoni szalaggyárat, a főhercegi malmot és sörgyárat, valamint a Hirtenbergi Tölténygyár (ma MOFÉM) nagyobbik üzemépületét. Nevéhez fűződik számos magánház tervezése (ld. fényképek), de szintén az ő munkája a rónafői kastély, vagy az 1909-ben elkészült, saját magánlakásának épített magyaróvári úgynevezett postapalota, amely Hönel leginkább ismert épülete (ez mai napig postaként funkcionál, postahivatallá úgy vált, hogy az építész felesége volt a postakezelő). Közismert épületei közé tartozik több iskolaépület is, közöttük a neogótikus szentpéteri zárdaiskola, de nevét dicséri a már elbontott Mosoni-Duna-parti tüdőszanatórium.

Az Alma Mater mellett a századforduló időszakában létesülő, gomba módra szaporodó különböző kutatóintézetek közül néhány tervezése, építése is Hönel munkásságához köthető. Ezek közé tartozik a Lucsony utca legnagyobb, és talán legreprezentatívabb épülete, az egykori Országos m. kir. Növénynemesítő Intézet székháza, amely a mai napig az egyetemi kar tulajdonát képezi, jelenleg az Élelmiszertudományi Intézet működik falai között. Az intézetet 1909-es alapítása Cserháti Sándor nevéhez köthető, első igazgatója Grábner Emil lett, épületét Hönel Béla 1911-12 között tervezte.

Hönel Béla szakmai munkássága mellett aktív társadalmi életet is folytatott, több mint 25 évig volt tagja Magyaróvár képviselő testületének, alapítója és elnöke az ipartestületnek. A Freiss Máriával kötött házasságuk gyermekáldás nélkül maradt. Közel négy évtizedes helyi tevékenysége után, 1937. június 23-án hunyt el Magyaróvárott. Hamvai a régi óvári temető családi sírboltjában nyugszik. (Bővebb életrajz a mosonvarmegye.net honlapon érhető el.)

A Hönel-emlékév alkalmából már emléknaptár is jelent meg, illetve Beregszászi Balázs szervezésében különböző programokra is sor kerül az elkövetkezendőkben: többek között az ősszel kerékpártúrára várják az érdeklődőket, ahol a Mosonmagyaróvári járás területén található Hönel Béla tervezte épületeket járják végig a résztvevők.

 

Források:

Beregszászi Balázs: Hetvenöt éve hunyt el Hőnel Béla Magyaróvár építésze. Mosonvármegye. 2012. 16. évf. 14. sz. 12. o.
Beregszászi Balázs: Hönel Béla - http://www.mosonvarmegye.net/index.php?option=com_content&view=article&id=232:h%C5%91nel-b%C3%A9la&catid=80&Itemid=468
Civil Szemle - Megemlékezés Hőnel Béla építészről. 2013. 3. 7. 14. o. - https://docs.google.com/file/d/0Bz257dB94WgvOTA3ZndSN3lCdXc/edit
Kisalfold online - Kutatók, diákok, örökösök a levéltárban - http://www.kisalfold.hu/mosonmagyarovari_hirek/kutatok_diakok_orokosok_a_leveltarban/2337225/
Hőnel Béla (1863-1937) magyaróvári építész munkái 1. - http://www.youtube.com/watch?v=8WkP5fik5Jc
Hőnel Béla (1863-1937) magyaróvári építész munkái 2. - http://www.youtube.com/watch?v=G04VG3BsEc8
Hőnel Béla (1863-1937) magyaróvári építész munkái - http://www.duoinfomovar.hu/?view=galeriak&g=2554&PHPSESSID=ed938da6197d18e3252d02ac204ad40f
Mosonmagyaróvári Városi TV - 150 éve született Hőnel Béla építész - http://mosonmagyarovartv.hu/?p=3792
Mosonvármegye - Mosonmagyaróvár legjelentősebb építészére emlékeztek - Hőnel Béla 150. 2013. július 26. 17. 15. 8. o. - http://www.mosonvarmegye.eoldal.hu/file/225/mvm_15.pdf
Palatinus József - Halász Imre (szerk.): Győr szab. Kir. városi és Győr-Moson-Pozsony k. e. e. megyei fejek. Győr, 1931. 266. o.
Thullner István: Hönel Béla Albert. In: Kimlei Péter - Tuba László (szerk.): Moson megyei életrajzi lexikon. Huszár Gál Városi Könyvtár. Mosonmagyaróvár, 2006. 88-89. o.