Emléktábla avatás Prof. Dr. Schmidt János akadémikus tiszteletére

Prof. Dr. Dr. h. c. Schmidt János (Feketeerdő, 1935 – Mosonmagyaróvár, 2020) akadémikus úr iránti tiszteletük jeleként emléktáblát avattak 2023. június 3-án a mosonmagyaróvári kar „B” épületének homlokzatán. A táblát állíttatták és az ünnepséget szervezték az Alma Mater 1976-ban levelező tagozaton végzett hallgatói, a Vucskits-család, a Széchenyi István Egyetem Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar, valamint az Óvári Gazdászok Szövetsége.

Az ünnepségen Makay György, az 1976-ban végzett évfolyam tagja emlékbeszédében méltatta azt a szakmai hagyatékot és hozzáállást, amit egykori oktatójuknak köszönhetnek.

 

Makay György

 

Dr. Zsédely Eszter oktatási dékánhelyettes, az akadémikus úr egykori PhD-hallgatója és munkatársa megemlékezésében felelevenítette a kutatásban együtt töltött éveket, és azokat a tanácsokat, amelyekkel a professzor úr pályája folyamán segítette.

Dr. Zsédely Eszter

 

Dr. Vucskits András, az Europharmavet Kft. ügyvezető igazgatója, karunk címzetes egyetemi docense beszédében megemlékezett a professzor úrral való tudományos szakmai együttműködésről és barátságukról, méltatta a közösen elért eredményeiket és az együtt fejlesztett, innovatív termékeket.

 Dr. Vucskits András

 

Az emléktábla leleplezését megelőzően Bárdos Sándor, az 1976-ban levelező tagozaton végzett évfolyam tagja szavalta el egykori évfolyamtársa, Varga László köszöntőjét, amely 25 éves évfolyam-találkozójuk alkalmából született.

 

 Bárdos Sándor 

 

 Az emléktáblán koszorút helyeztek el: a Kar nevében Dr. Zsédely Eszter oktatási dékánhelyettes, tanszékünk nevében Dr. Gulyás László tanszékvezető, az Óvári Gazdászok Szövetsége nevében Kovács-Csomor Zsolt elnök és Hatvan Zoltán titkár, a Vucskits-család, valamint az 1976-os levelező tagozaton végzett évfolyam tagjai.

Dr. Schmidt János emléktáblája a koszorúzást követően 

 

A táblaavató ünnepségen készült fényképekért Dr. Németh István tanár úrnak tartozunk köszönettel!

További információ: https://www.facebook.com/ogsze