Mosonmagyaróvár Város Kiváló Egyetemi Oktatója díjjal tüntették ki Dr. Gulyás László tanszékvezetőt

A városi pedagógusnap alkalmából Dr. Árvay István polgármester úr és Dr. Iváncsics János alpolgármester úr Mosonmagyaróvár Város Kiváló Egyetemi Oktatója díjjal ismerték el Dr. Gulyás László egyetemi docens, tanszékvezető több mint három évtizedes egyetemi oktatói és tudományos kutatói tevékenységét, valamint példamutató vezetői és társadalmi szerepvállalását.

Dr. Gulyás László 1992 óta számos gazdásznemzedék számára oktatta, oktatja az általános állattenyésztés, a ló-, a szarvasmarha-, a juh-, a kecsketenyésztés, és a szaporodásbiológia tárgyakat. Az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács mosonmagyaróvári kari elnökeként fáradhatatlan munkát végez a gazdászhallgatók tudományos érdeklődésének felkeltésében és a tehetséges diákok kutatói munkájának elindításában, támogatásában. A díjátadó ünnepségen a tanszékvezető urat egykori hallgatója, Kocsisné Orbán Martina köszöntötte.

A méltó, rangos elismeréshez tanszékünk valamennyi munkatársa nevében gratulálunk!

Dr. Gulyás László Mosonmagyaróvár polgármesterével, Dr. Árvay Istvánnal

 

Dr. Gulyás László 1957-ben született Magyargencs településen. A mosonmagyaróvári karon 1982-ben okleveles agrármérnök, majd 1989-ben szarvasmarha- és juhtenyésztő szakmérnök végzettséget szerzett. 2003-ban az állattenyésztési tudományok területén doktori fokozatot (PhD) ért el.

A gyakorlatban tíz évet töltött (1982-1992) a bogyoszlói „Kisalföld” MG Tsz-ben, állattenyésztési telepvezető, állattenyésztési ágazatvezető, állattenyésztési főágazatvezető és megbízott elnökhelyettes munkakörökben. Az állattenyésztésben főleg szarvasmarha és lótenyésztéssel foglalkozott. Nevéhez fűződik a magyar hidegvérű lófajta ún. „sárga Rábaközi típusának” és törzstenyészetének kialakítása.

Főbb kutatási területei a ló-, szarvasmarha-, juh- és kecsketenyésztés, a minőségi tejtermelés és a szaporodásbiológia. Az MTMT-ben összesen 390 publikációja szerepel, amelyből a tudományos közlemények száma 267, a közleményeire történt összes hivatkozások száma 179.

Az Állattudományi Tanszéken tanszéki mérnök (1992-1993), egyetemi tanársegéd (1994-1997), egyetemi adjunktus (1998-2002), egyetemi docens (2003-) beosztásban dolgozott. 2019 óta az Állattudományi Tanszék vezetője.

Oktatási tevékenysége az Általános állattenyésztéstan, a Juh- és kecsketenyésztés, a Lótenyésztés, a Lovak hasznosítása, a Lovak szaporodásbiológiája, a Szaporodásbiológia, a Szarvasmarhatenyésztés, a Tartástechnológia, a Tej- és hústermelés, valamint a Tenyésztésszervezés tantárgyakhoz kötődik. Az Állattenyésztési szakirány (2007-2013), a Lótenyésztés és lovassportok szakirány (2001-2013), valamint az Állattenyésztő mérnök (BSc) képzés szakfelelőse (2013-). A Wittmann Antal Multidiszciplináris Doktori Iskola Állattenyésztési programjában három szaktárgy oktatója.

Szakmai irányításával (témavezető, konzulens) két PhD hallgató és 197 egyetemi hallgató szerzett diplomát, témavezetésével 158 hallgató vett részt ETDK, OTDK, MÉTE tudományos konferenciákon. Jelenleg két PhD és nyolc egyetemi hallgató témavezetője.

Szakmai felkészítésével az óvári kar hallgatói 17 alkalommal vettek részt a hazai Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen, amelyeken öt I. helyezést, két II. helyezést, és négy III. helyezést értek el.

A Magyar Hidegvérű Lótenyésztő Országos Egyesületének alapító tagja, az MTA-VEAB Állattenyésztési és Takarmányozási Munkabizottságának tagja, a Lacaune Tenyésztők Magyarországi Egyesületének tagja, az OTDK Agrárszakbizottságának tagja, valamint az MTA köztestületi tagja. Számos országos konferencia szervező titkára. A MOGAAC Sport Egyesület vezetőségi tagja. A Kari Valétálási Bizottság elnöke.

Munkája során elért díjai, kitüntetései: 1987: Kiváló Szövetkezeti Munkáért díj; 2000 és 2017: Rektori Dicséret; 2006: az Egyetem Kiváló Oktatója; 2017 és 2021: „Oktatók a hallgatókért” HÖK különdíj; 2017: Nagyváthy János-díj; 2017: Wittmann Antal-díj; 2017: Mestertanár Aranyérem.

 

Dr. Gulyás László a díj átvétele után 

A díjátadó eseményről további képek, beszámoló érhető el az alábbi linkeken:

https://www.kisalfold.hu/helyi-kozelet/2023/06/generaciokat-neveltek-emberre-kivalo-es-nyugdijba-vonulo-pedagogusokat-koszontottek-mosonmagyarovaron-xxl-galeria

Felhasznált képek:

https://duoinfomovar.hu/gui/#/gallery/30099

 

További információ: https://www.facebook.com/ogsze