Az Alma Mater - jelen

A Széchenyi István Egyetem Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar, illetve annak jogelődje a Magyaróvári Gazdasági Felsőbb Magántanintézet 1818-ban Magyaróváron alapított mezőgazdasági felsőoktatási intézmény. Európa - és talán a világ - első, folyamatosan működő agrár-felsőoktatási tanintézete múltjához méltóan, de a mai kor követelményeinek teljes egészében megfelelve képzi történelmének immár nyolcadik-kilencedik nemzedékét, tovább öregbítve tanintézetünk több mint két évszázados hírnevét.

Az intézmény munkájára jellemző a több szakos, az élelmiszergazdaságot jól átfogó képzési rendszer működtetése. A magas szintű elméleti képzés mellett fontos szerepet játszik a gyakorlati ismeretek elsajátíttatása laboratóriumokban és üzemi körülmények között. Ezt a célt szolgálja a kiterjedt nemzetközi kapcsolatokra épülő külföldi farmgyakorlat rendszer is. Ennek keretében a hallgatók Európa számos országába, utazhatnak 3-6 hónapos farmgyakorlatra, amely kiválóan szolgálja szakmai látókörük bővítését és a nyelvgyakorlást.

Az Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar:
- első a felsőoktatási rangsorban az agrárképzéssel foglalkozó intézmények között a minősített oktatók aránya alapján,
- lehetővé teszi a külföldi részképzésben és gyakorlatokon való részvételt,
- speciális nyelvi és szakirányú képzéseket biztosít,
- átjárhatóságot biztosít a szakok között, amely a párhuzamos képzés lehetőségét segíti,
- hallgatói bekapcsolódhatnak az oktatásba és a kutatásba,
- az országos átlagot meghaladó kollégiumi elhelyezési lehetőséget (első évfolyamosok 100%-os elhelyezése), széles körű sportolási és kulturális lehetőségeket biztosít,
- hallgatóinak mesterképzési szakokon, valamint doktori iskolákban és szakirányú továbbképzésekben kínál továbbtanulási lehetőségeket.

Az egyetemi karról, képzéseiről bővebb információ ide kattintva érhető el!