Évfordulónaptár 2013

275 éve született

Albert Kázmér herceg (Moritzburg, 1738 - Bécs, 1822)
a Magyaróvári Gazdasági Felsőbb Magántanintézet alapítója, a magyaróvári uradalom tulajdonosa, Magyarország egykori helytartója


225 éve született

Kövecsesi Dancs István (Tótgyörk, 1788 - Szarvas, 1868)
óvári gazdász, szakíró, gazdatiszt és jegyző


200 éve született

Gömöry János (Csetnek, 1813 - Serke, 1908)
óvári gazdász és földbirtokos, Szász-Coburg-Gothai Fülöp herceg uradalmainak központi igazgatója


175 éve született

Sédeni Ambrózy Béla báró (Gyarmata, 1838 - Temesvár, 1911)
óvári gazdász, méhész, földbirtokos, szakíró, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület egyik alapítója, elnöke, „a legnagyobb magyar méhész”

Szentkatolnai Cseh Ervin (Valpó, 1838 - Erdőd, 1918)
óvári gazdász, földbirtokos, horvát–szlavón–dalmát miniszter és szerémi főispán

Gromon Dezső báró (Vajszka, 1838 - Budapest, 1912)
óvári gazdász, országgyűlési képviselő, honvédelmi államtitkár, a Főrendiház jegyzője, főispán

Hitschmann Hugó Hippolyt (Kanitz, 1838 - Bécs, 1904)
óvári gazdász, tanársegéd, szakújságíró és kiadótulajdonos, a modern osztrák mezőgazdasági szaksajtó megteremtője

Pánkowski Kazimierz (Łąka, 1838 - Mokrzany, 1901)
óvári gazdász, állattenyésztési szaktekintély, a dublany-i (Galícia) tanintézet tanára és igazgatója

Pjetsch József (Kromau, 1838 - Magyaróvár, 1917)
óvári gazdász, tisztviselő, több mint 50 éven át az Alma Mater titkára

Tausche, Anton (Teplice, 1838 - Teplice, 1898)
óvári gazdász, cseh politikus, jószágkormányzó (Tábor), az uradalmi tanács tagja

Tuba Lajos (Baracska, 1838 - ?, ?)
vegyész, szakíró, tanársegéd (Magyaróvár), majd gazdasági intézeti tanár (Kolozs-Monostor)


150 éve született

Bosnyák Géza (Somogytúr, 1863 - 1935, Misefa)
óvári gazdász, földbirtokos, politikus, főispán, országgyűlési képviselő, felsőházi tag

Malatinszky Ferenc (Tapolca, 1863 – 1935 után, ?)
óvári gazdász, földbirtokos, politikus, magyar királyi gazdasági főtanácsos, felsőházi tag, az Alsódunántúli Mezőgazdasági Kamara alelnöke

Schmidt Oszkár Róbert (Győr, 1863 - ?, ?)
óvári gazdász, a kassai és a budapesti Magyar Királyi Állami Vetőmagvizsgáló Állomás asszisztense

Szentmihályi Dezső (Budapest, 1863 - ?, ?)
óvári gazdász, földbirtokos, politikus, a Zalamegyei Gazdasági Egylet elnöke, a Zalavármegyei Szarvasmarhatenyésztők Egyesületének alelnöke

Vastagh János (Tapolca, 1863 - Tapolca, 1910)
óvári gazdász, szakíró, a Badacsonyvidéki Bortermelők Szövetkezete és a Tapolcai Vízlecsapoló Társulat alapítója


125 éve hunyt el

Bartók Béla, id. (Újvár, 1855 - Nagyszentmiklós, 1888)
mezőgazdász, gazd. isk. ig. (Nagyszentmiklós), szakíró, Bartók Béla zeneszerző apja

Villási Pál (Léva, 1820 - Budapest, 1888)
mezőgazdász, kertész, szakíró, gazd. int. tanár (Keszthely, Magyaróvár)

Wágner László (Budapest, 1841 - Gossensass, 1888)
mezőgazdász, szakíró, műegy. tanár (Bp.), kiállításszervező, OMGE igazgatósági tagja


125 éve született

Hagyó-Kovács Gyula (Sajóvárkony, 1888 - Pannonhalma, 1960)
mezőgazdász, bencés szerzetes, jószágkormányzó, a rend vagyonkezelője, felsőházi tag

Khuen-Héderváry Károly, gr. (Zágráb, 1888 - Budapest, 1960)
mezőgazdász, nagybirtokos, gazdaságpolitikus, felsőházi tag, az Országos Mezőgazdasági Kamara elnöke

Konkoly-Thege Sándor (Szántó, 1888 - Budapest, 1969)
mezőgazdász, állattenyésztő, az OMGE főtitkára

Obermayer Ernő (Nagyszőllős, 1888 - Szeged, 1969)
vegyészmérnök, az MTA levelező tagja, a Növénytermesztési és Növénynemesítési Kísérleti Állomás igazgatója (Szeged)

Vladár Endre (Bia, 1888 - Keszthely, 1967)
gépészmérnök, gazdasági akadémiai tanár, a Gépkísérleti Állomás vezetője


100 éve hunyt el

Berger Károly Lajos (Edelény, 1869 - Magyaróvár, 1913)
mezőgazdász, szakíró, gazdasági akadémiai tanár (Magyaróvár)

Friesenhof Gergely báró (Szentpétervár, 1840 - Ószéplak, 1913)
mezőgazdász, meteorológus, Európa első agrármeteorológiai intézetének alapítója

Hensch Árpád (Késmárk, 1847 - Budapest, 1913)
mezőgazdász, gazdasági akadémiai tanár és igazgató (Magyaróvár), a hazai agrárüzemtan úttörője

Pohl, Johann (Römerstadt, 1842 - Bécs, 1913)
mezőgazdász, a bécsi agrárfőiskola tanára, az osztrák mezőgazdasági üzemtan úttörője

Schadl János (Győr, 1845 - Keszthely, 1913)
mezőgazdász, építész, tanársegéd (Magyaróvár), gazdasági tanintézeti tanár (Kassa, Keszthely)


100 éve született

Egresy György (1913, ? - 2003, Mosonmagyaróvár?)
jogász, egyetemi gazdaság telepvezetője (Magyaróvár)

Izinger Pál (Tápiószentmárton, 1913 - Székesfehérvár, 2007)
mezőgazdász, Állami Gazdaságok Főigazgatóságának vezetője, IKR elnök

Mikes József (Pécs, 1913 - Budapest, 1977)
mezőgazdász, mikológus, iskolaigazgató, oktatásszervező


75 éve hunyt el

Baross László (Felsőzsember, 1865 - Bánkútpuszta, 1938)
mezőgazdász, növénynemesítő, József főhg. bánkúti birtokának jószágkormányzója

Mayer Ernő (Mainz, 1854 - Magyaróvár, 1938)
mezőgazdász, jószágkormányzó (Magyaróvár), udvari tanácsos

Náray Andor Jenő (Rimaszombat, 1883 - Debrecen, 1938)
mezőgazdász, állatorvos, t.segéd (Magyaróvár), gazd. ak. tanár (Keszthely), ig. (Debrecen)

Pesthy Béla (Uzd, 1879 - Keszthely, 1938)
mezőgazdász, gazd. tanácsos, az Állatorvosi Főisk. ea., gazd. ak. ig. (Keszthely)

Székács Elemér (Pest, 1870 - Budapest, 1938)
mezőgazdász, jószágkormányzó, növénynemesítő, az OMGE alelnöke

Sztankovics János (Sajókaza, 1869 - Budapest, 1938)
mezőgazdász, állatorvos, ösztöndíjas segéd (Magyaróvár), gazd. ak. tanár, ig. (Keszthely)

Winkler János (Moson, 1877 - Budapest, 1938)
mezőgazdász, Bfi.teny. O. Egy. ügyv. ig., Bfi.teny. Lapja alap., szerk.


75 éve született

Iváncsics János (Petőháza, 1938 - Törökbálint, 2002)
mezőgazdász, egy. tanár, intézetigazgató, dékán, rektor

Karaivanov József (Gyulafirátót, 1938 - Mosonmagyaróvár, 1998)
kertészmérnök, Lajta-Hanság Állami Tangazd. főkertésze, tanszéki mérnök, meghívott ea.


50 éve hunyt el

Pálffy-Daun József (Stübing, 1892 - Assunción, 1963)
jogász, mezőgazdász, o.gy. képviselő, bicskei birtokát mintagazdasággá fejlesztette

Radvánszky Albert, br. (Pusztavarsány, 1880 - Budapest, 1963)
mezőgazdász, nagybirtokos, a felsőház alelnöke, koronaőr


25 éve hunyt el

Beke Ferenc (Bábolnapuszta, 1914 - Szombathely, 1988)
mezőgazdász, növénynemesítő, Növ.nem. Int. mtsa (Magyaróvár), ig. (Táplánszentkereszt)

Béll Béla (Uraj, 1908 - Budapest, 1988)
meteorológus, az MTA tagja, az agrometeorológia előadója (Magyaróvár)

Csíki László (Magyarköblös, 1897 - Keszthely, 1988)
mezőgazdász, t.segéd (Magyaróvár), tanszékvez. egy. tanár (Keszthely)

Kovács László (Russ, 1917 - Mosonmagyaróvár, 1988)
mezőgazdász, egy. tanár, Mg.i Ak. ig., Agrártudományi Főisk. rektor (Magyaróvár)

Kovátsits László (Eszterháza, 1908 - Mosonmagyaróvár, 1988)
mezőgazdász, O. Növ.nem. Int., O. Növ.term.i Kís. Áll. mtsa, silózás hazai úttörője

Nyiredy István (Magyaróvár, 1904 - Budapest, 1988)
állatorvos, gazd. ak. tanár, Tejgazd. Kís. Áll. vez. (Magyaróvár), O. Áeü. Int. oszt.vez. (Bp.)

Tóth Zoltán (Szombathely, 1931 - Mosonmagyaróvár, 1988)
mezőgazdász, egy. tanár, rektorhelyettes


10 éve hunyt el

Bauer Ferenc (Elek, 1919 - Kecskemét?, 2003)
mezőgazdász, növénynemesítő, főisk. tanár, ZKI Növterm. Oszt. alap. vezetője (Kecskemét)

Lelley János (Nyitra, 1909 - Szeged, 2003)
mezőgazdász, növénynemesítő, …


20 éve hunyt el

Bárdossy Antal (Selmecbánya, 1907 - Budapest, 1993)
mezőgazdász, a Kís. Gazdaság főagronómusa, az Észak-Dunántúli Mg.i Kís. Int. oszt.vez

Grábner Erna (Magyaróvár, 1917 - Mosonmagyaróvár?, 1993)
mezőgazdász, növénynemesítő, a Növénytermesztéstani Tanszék mtsa (Magyaróvár)

Jókay-Ihász Lajos (Budapest, 1924 - Chicago, 1993)
mezőgazdász, a Food and Container Institute for the Armed Forces (USA) kutatója


30 éve hunyt el

Gaál László (Budapest, 1905 - Budapest, 1983)
agrártörténész, mezőgazdász

Vágsellyei István (Budapest, 1905 - Budapest, 1983)
mezőgazdász, gazd. ak. tanár (Magyaróvár), egy. tanár, rektorhelyettes (Gödöllő)


40 éve hunyt el

Binnyei István (Hatvan, 1909 - Budapest, 1973)
mezőgazdász, kultúrmérnök, O. Vízgazd. Hiv. mtsa, az első magyar öntözőmű tervezője

Farkas Dénes (Felsőbagod, 1884 - Budapest, 1973)
mezőgazdász, politikus, o.gy. képviselő, Kisgazdapárt társelnöke

Kállay Kornél (Békéscsaba, 1907 - Budapest, 1973)
mezőgazdász, főagronómus, rizstermesztés és öntözéses növénytermesztés úttörője

Schandl József (Bakonybél, 1885 - Budapest, 1973)
mezőgazdász, állatorvos, egy.i tanár, dékán (Bp.), Áll.teny.i Kut. Int. vez., MTA r. tagja

Vezekényi Ernő (Magyaróvár, 1900 - Kecskemét, 1973)
mezőgazdász, növénynemesítő, Karcagi Áll. Növénynemesítő Telep szerv. és ig.


60 éve hunyt el

Bodnár János (Nagyvárad, 1889 - Budapest, 1953)
biokémikus, Növ.élet- és Kórtani Áll. mtsa (Magyaróvár), rektor (Debrecen), MTA tagja

Csernovics Emília (Budapest, 1891 - Budapest, 1953)
mezőgazdász, angolkisasszony, az első női hallgató


70 éve hunyt el

Francé Rezső (Raoul) (Bécs, 1874 - Budapest, 1943)
biológus, Növ.élet- és Kórtani Áll. mtsa, müncheni biológiai int. vez., …

Borhy György (Pest, 1858 - Budapest, 1943)
mezőgazdász, földbirtokos, titkos tanácsos, a Felsőház tagja

Marton Andor (Jákó, 1866 - Nagybecskerek, 1943)
mezőgazdász, szakíró, Torontál megyei GE vez., délvidéki magyarság egyik vez. szem.

Miske Kálmán, br. (Bodajk, 1860 - Kőszeg, 1943)
mezőgazdász, régész, múzeumigazgató

Széchenyi Bertalan, gr. (Sopron, 1866 - Budapest, 1943)
mezőgazdász, politikus, nagybirtokos, az MTA igazgatósági tagja, a felsőház elnöke

Windisch Rikárd (Győr, 1872 - Budapest, 1943)
agrokémikus, szakíró, gazd. ak. t.segéd (Magyaróvár), tanár (Keszthely)


70 éve született

Bajtay Ilona (Kecskemét, 1943 - Mosonmagyaróvár, 1992)
kertészmérnök, tanszékvez. egy. docens (Magyaróvár)

Lajos Gábor (Bana, 1943 - Herend, 2002)
mezőgazdász, a Veszprém megyei TSZ-szövetség főállattenyésztője, AGNUS-KER Kft. ig.


80 éve hunyt el

Fáber Sándor (Stein, 1874 - Budapest, 1933)
mezőgazdász, gazd. ak. tanár (Keszthely)

Fischer-Colbrie Emil (Zseliz, 1867 - Magyaróvár, 1933)
erdőmérnök

Gonda Béla (Szőllőske, 1851 - Budapest, 1933)
mérnök, műegy. magántanár, vízügyi szakíró, technikatörténész

Karátsonyi Jenő, gr. (Beodra, 1861 - Budapest, 1933)
mezőgazdász, jogász, cs. és kir. kamarás, a Főrendiház tagja, a M. Máltai Lovagok Szöv. alap.

Szentkirályi Ákos (Oravicabánya, 1851 - Kolozsvár, 1933)
mezőgazdász, állatorvos, t.segéd (Magyaróvár), gazd. tanár, ig. (Kolozs-Monostor)


80 éve született

Bacsó András (Ináncs, 1933 - Mosonmagyaróvár, 2008)
bölcsész, történész, tanszékvezető egyetemi docens, oktatási-nevelési dékánhelyettes


90 éve hunyt el

Benczúr Elek (Kassa, 1875 - Budapest, 1923)
mezőgazdász, entomológus, rovarillusztrátor, t.segéd (Magyaróvár) Rovartani Áll. vez. (Bp.)

Éble Gábor (Mecsér, 1843 - Budapest, 1923 )
mezőgazdász, történetíró, genealógus

Harkányi (Koppely) Andor, br. (Budapest, 1862 - Budapest?, 1923)
mezőgazdász, földbirt., a Főrendiház örökös tagja, huszárhadnagy

Koritsánszky János (Zólyom, 1854 - Kecskemét, 1923)
mezőgazdász, szőlész, t.segéd (Magyaróvár), az alföldi homoki szőlőterm. egyik úttörője

Semsey Andor (Kassa, 1833 - Budapest, 1923)
mezőgazdász, természettudós, mineralógus, az MTA tagja, mecénás

Ujhelyi Imre (Dunapataj, 1884 - Magyaróvár, 1923 )
mezőgazdász, állatorvos, gazd. ak. tanár, ig., Tejkís. Áll. alap., vez.


90 éve született

Biszkup Ferenc (Mezőberény, 1923 - Gödöllő, 1998)
mezőgazdász, baromfitenyésztő, tudományos munkatárs (Magyaróvár)

Bölöni Lajos (Torda, 1923 - Veszprém, 1992)
mezőgazdász, politikus, a pápai Mg. Közös Vállalat ig., a Veszprém megyei FKgP elnöke

Jankovits Kálmán (Lázi, 1923 - Pápa, 1997)
mezőgazdász, a pápai mezőgazdasági szakközépiskola ig.

Németh Dezső (Zsennye, 1923 - Mosonmagyaróvár, 1995)
közgazdász, tanszékvez. egy. docens

Sótonyi László (Nyőgér, 1923 - Mosonmagyaróvár?, 2009)
mezőgazdász, anatómus, egy. docens, Biotechnikai Áll. mtsa (Magyaróvár)


110 éve hunyt el

Schwackhöfer Ferenc (Franz) (Bécs, 1843 - Bécs, 1903)
agrokémikus, t.segéd (Magyaróvár), főisk. tanár, a BOKU rektora (Bécs)

Sermage Richárd, gr. (Buda, 1831 - Gráz, 1903)
mezőgazdász, politikus, szerkesztő, újságíró, földbirtokos, gazdálkodó


110 éve született

Barsy Sarolta (Arad, 1903 - Győr, 1980)
mezőgazdász, az első diplomás női hallgató, növénynemesítő, az O. Növ.nem. Int. mtsa

Berzsenyi-Janosits László (Fiume, 1903 - Keszthely, 1982)
mezőgazdász, növénynemesítő, O. Növ.nem. Int. és a Növ.term.i Kís. Áll. mtsa

Esterházy Antal hg. (Léka, 1903 - Sárisáp, 1944)
egykori óvári gazdász, autóversenyző

Porpáczy Aladár, id. (Pápa, 1903 - Budapest, 1965)
kertész, nemesítő, főisk. tanár, MTA l. tagja, a fertődi technikum alap.

Sipos Gábor (Vác, 1903 - ?, 1994)
mezőgazdász, tanszékvez. egy. tanár


120 éve hunyt el

Horschetzky Károly (Kanizsa, 1816 - Budapest, 1893)
mezőgazdász, tanár, újságíró


120 éve született

Galambos Károly (Makó, 1893 - Budapest, 1930)
piarista szerzetestanár, mezőgazdász, Sankt Ottilia gazd. tanint. felügyelője (Bajorország)

Nirnsee Pál (Győr, 1893 - Zsófia-puszta, 1945)
mezőgazdász, nagybirtokos, o.gy. képviselő, külföldön is elimert állattenyésztő


130 éve született

Blaskovich János (Erk, 1883 - Tápiószele, 1967)
mezőgazdász, földbirt., múzeumalapító, régész, szakíró

Gróf Béla (Farád, 1883 - Magyaróvár, 1936)
mezőgazdász, növ.véd. kutató, gazd. ak. tanár

Huszár Elemér (Ipolybalog, 1883 - ?, ?)
mezőgazdász, jogász, földbirtokos, o.gy. képviselő, a Rétsági Takarékpéntár Rt. elnöke

Náray Andor Jenő (Rimaszombat, 1883 - Debrecen, 1938)
mezőgazdász, állatorvos, t.segéd (Magyaróvár), gazd. ak. tanár (Keszthely), ig. (Debrecen)

Neuberger Ferenc (Mosonszolnok, 1883 - Magyaróvár, 1927)
mezőgazdász, t.segéd (Magyaróvár), politikus, o.gy. képviselő

Sternthal Bernát (Temesvár, 1883 - ?, ?)
mezőgazdász, földbirt.

Világhy Károly (Veszprémvarsány, 1883 - Mosonmagyaróvár, 1975)
mezőgazdász, tanszékvez. főisk. tanár, prodékán


140 éve született

Hegyi Dezső (Pozsony, 1873 - Budapest, 1926)
mezőgazdász, mikológus, a magyaróvári Növ.élet- és Kórtani Áll. vez. (majd Bp.)

Konkoly-Thege Miklós (Tata, 1873 - Nagytagyos, 1949)
mezőgazdász, légkörkutató, az ógyallai meteorológiai és földmágnességi obszervatórium ig.

Krolopp Hugó (Nagyszombat, 1873 - Budapest, 1928)
mezőgazdász, egy. tanár, dékán (Bp.), o. gy. képviselő, OMGE titkára

Mesterházy Ernő (Mesterháza, 1873 - Buenos Aires, ?)
mezőgazdász, növénynemesítő

Rázsó Imre, id. (Kisújszállás, 1873 - Magyaróvár, 1922)
mezőgazdász, növénynemesítő, gazd. ak. tanár, ig., dékán (Magyaróvár)

Ruffy Varga Kálmán (Léva, 1873 - Debrecen, 1942)
mezőgazdász, szakíró, gazd. ak. tanár (Magyaróvár), ig. (Debrecen)

Sigmond Elek (Kolozsvár, 1873 - Budapest, 1939)
vegyészmérnök, agrogeológus, műegy. tanár, a m. talajtan egyik alap., az MTA r. tag


160 éve született

Flatt Károly (Szekszárd, 1853 - Újpest, 1906)
botanikus, mezőgazdász

Sarlay Károly (Kolta, 1853 - ?, ?)
mezőgazdász, állatorvos, gazd. vándortanár, Komárommegyei GE titkára


170 éve született

Czéh András (Magyaróvár, 1843 - Biebrich am Rhein, 1925)
mezőgazdász, borász, uradalmi borászati igazgató, a német borászat egyik úttörője

Éble Gábor (Mecsér, 1843 - Budapest, 1923)
mezőgazdász, történetíró, genealógus

Kaltenegger Ferdinánd (Bécs, 1843 - ?, ?)
gazd. tanint. tanár (Magyaróvár), császári tanácsos (Brixen)

Kanitz Ágoston (Lugos, 1843 - Kolozsvár, 1896)
botanikus, gazd. tanint. tanár (Magyaróvár), MTA l. tagja, dékán, rektor (Kolozsvár Egyetem)

Sissovics Károly (Dombóvár, 1843 - ?, ?)
mezőgazdász, t.segéd (Magyaróvár, Keszthely), gazd. ak. tanár (Kassa)


180 éve született

Hertelendy József (Bocsár, 1833 - Marillafürdő, 1891)
mezőgazdász, főrendiházi tag, főispán, kormánybiztos

Reitlechner Károly (Salzburg, 1833 - Salzburg?, ?)
bölcseleti doktor, gazd. tanint. rk. tanár (Magyaróvár), r. tanár (Klosterneuburg)


190 éve született

Köhler Vilmos (Ertingen, 1823 - Magyaróvár, 1879)
gazd. ak. főkertész és ea., szakíró

Pákh Albert (Rozsnyó, 1823 - Pest, 1867)
egykori hallgató, jogász, publicista, újságíró-szerkesztő, az MTA tagja