1884-86

Az 1886-ban végzett évfolyam tablója és tablóképei (lelőhely: Hansági Múzeum, Mosonmagyaróvár*)Az 1886-ban végzett évfolyam névsora

Alkér Augusz Dr. Balás Balbach Baross
Barta Bartsch Batta Békássy Beke
Benedek Blaskovics Bódy Bolgár Boltizár
Braun Czocher Csapó Deutsch Döbrentei
Féja Fridrik Glünkl Goldperger Grimm
Günther Hajdu Aladár Hajdu István Hardy Hertelendy
Hetényi Holitscher Jonás Joó Josika
Kauser Klima Kokas Königsdörffer Kőszeghy
Kovács Krusina Lakner Leisz Leopold
Mayer Méhes Meller Merényi Mészáros
Mihalitz Molnár Nagy Németh Okolicsányi
Oppelmayer Ordódy Pétsch Pfeiffer Popper
Puy Raffel Sólymosy Steinbach Szalay
Szarka Szász Széchényi Szemere Szita
Szmatlik Ujhelyi Imre Ürmösy Vágó Vanke
Vári-Szabó Vértesy Vucskits Walla Wappl
Wieland Zathureczky

 

* A tabló rendelkezésre bocsájtásáért és a digitalizálás engedélyezéséért, valamint közreműködéséért és önzetlen segítségéért külön köszönet illeti Székely Zoltán múzeumigazgatót, Thullner István helytörténészt, illetve Tóth Máté történészt! A tablókép pontos lelőhelye: Hansági Múzeum Fotógyűjteménye; 9200 Mosonmagyaróvár, Fő út 19. (Cselley-ház). Web: http://hansagimuzeum.hu/