1884-86

Az 1886-ban végzett évfolyam tablója és tablóképei (lelőhely: Hansági Múzeum, Mosonmagyaróvár*)Az 1886-ban végzett évfolyam névsora

Alkér Augusz Dr. Balás Balbach Baross
Barta Bartsch Batta Békássy Beke
Benedek Blaskovics Bódy Bolgár Boltizár
Braun Czocher Csapó Deutsch Döbrentei
Féja Fridrik Glünkl Goldperger Grimm
Günther Hajdu Aladár Hajdu István Hardy Hertelendy
Hetényi Holitscher Jonás Joó Josika
Kauser Klima Kokas Königsdörffer Kőszeghy
Kovács Krusina Lakner Leisz Leopold
Mayer Méhes Meller Merényi Mészáros
Mihalitz Molnár Nagy Németh Okolicsányi
Oppelmayer Ordódy Pétsch Pfeiffer Popper
Puy Raffel Sólymosy Steinbach Szalay
Szarka Szász Széchényi Szemere Szita
Szmatlik Ujhelyi Imre Ürmösy Vágó Vanke
Vári-Szabó Vértesy Vucskits Walla Wappl
Wieland Zathureczky

 

* A tabló rendelkezésre bocsájtásáért és a digitalizálás engedélyezéséért, valamint közreműködéséért és önzetlen segítségéért külön köszönet illeti Székely Zoltán múzeumigazgatót, Thullner István helytörténészt, illetve Tóth Máté történészt! A tablókép pontos lelőhelye: Hansági Múzeum Fotógyűjteménye; 9200 Mosonmagyaróvár, Fő út 19. (Cselley-ház). Web: http://hansagimuzeum.hu/

 

 

2015-2019 PhD

A 2015-2019 közötti időszakban PhD fokozatot szerzettek névsora

Ádámszki Tamás (2015) Ari Melinda (2017) Borsiczky István (2018) Csiba Anita (2016)
Fábri Zsófia Nóra (2018) Jancsó András (2015) Kapcsándi Viktória (2015) Matus László (2016)
Nagy Katalin Erzsébet (2017) Nyéki Anikó Éva (2016) Smuk Norbert (2018) Süle Judit (2016)
Szücs Petra (2015) Tóth Kálmán (2015) Vajda Katalin (2015)  

 

 

1870-72

Az 1870-ben beiratkozott évfolyam tagjainak fellelhető arcképeiAz 1870-ben beiratkozott évfolyam névsora

 

Kapeller Ferenc

 

 

 

1871-73

Az 1871-ben beiratkozott évfolyam tagjainak fellelhető arcképeiAz 1871-ben beiratkozott évfolyam névsora

 

 

 

 

1847-49

Az 1847-ben beiratkozott évfolyam tagjainak fellelhető arcképeiAz 1847-ben beiratkozott évfolyam névsora

 

Barthalos Kálmán Boór Ágoston Csövek István Ernst József Feitscher Móric
Fogler András Gáál József Grimm György Haberern Gusztáv Haberlandt Frigyes
Hipp Miklós Horschetzky Ferenc Lichtscheindl József Mitterhauser József Murschenhofer Ferenc
Nagy János Pazár Miklós Perger József Pőschl Ferenc Pólány Henrik
Riha Rudolf Schmidt Sándor Smekal János Sporschil Amand, lovag Szártorisz Adolf
Zbinyovsky Károly Zbinyovsky Miklós Zlocha Pál